Ziemeļvalstu lasījumi Talsos

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā.

Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 21. reizi, Latvijā  – 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

Šogad Nedēļa notiek no 13. – 19. novembrim. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi – Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem.

Šajā starptautiskajā projektā jau 20 gadus piedalās arī Talsu reģiona bibliotēkas.

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziemeļu salas. Bibliotekāri priecājas, ka tēma ir rosinoša, tāpēc pasākumi būs lasītājiem saistoši.

Talsu bērnu bibliotēkā no 1. – 30. novembrim skatāma ceļojošā izstāde “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”.

Tuvas vai tālas…  Kādas ir mums līdzās esošas Ziemeļvalstis?

Latvijas Radio 1 populārzinātniskā raidījuma “Zināmais nezināmajā” komanda, žurnāliste Sandra Kropa un producente Paula Gulbinska, 2016.gadā devās iepazīt Ziemeļvalstis, lai atklātu nezināmo un no jauna apzinātos zināmo Norvēģijā, Islandē, Somijā, Zviedrijā un Dānijā, bet fotogrāfs Gints Ivuškāns braucienos piedzīvoto, sastapto un redzēto fiksēja fotogrāfijās.

Paula Gulbinska un Gints Ivuškāns aicināti tikties ar lasītājiem Talsu bērnu bibliotēkā 23. novembrī plkst. 12:30 un 14:00.