Tuvojas Aleksandra Pelēča 2018.gada literārās prēmijas pasniegšana

Katra gada februāra mēneša beigās pienāk brīdis ieskatīties to darbu devumā, kuriem ir nozīmīga saistība ar Talsu novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un cilvēkiem, izvērtēt un izcelt nozīmīgāko.

Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Vērtējumam tiek atlasītas pagājušā gadā iznākušās grāmatas.

Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920 – 1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.

Prēmijas pasniegšanas pasākums nemainīgi notiks 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā, Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā.
Aicinām līdz 2. martam rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības apmeklētāju centrā vai Talsu Galvenajā bibliotēkā literāros darbus, kuri atbilst prēmijas nolikumam, bet kurus nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka.

Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem varēs balsot no 6. marta līdz 6.aprīlim bibliotēkas mājas lapā www.talsubiblioteka.lv un www.talsi.lv, kā arī bibliotēkas sociālajos profilos, un katrā Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada bibliotēkā uz vietas.
Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča 2017. gadā literārai prēmijai izvirzījusi grāmatas:

 

“Dievu ugunīs. Kr. Valdemāra Talsu Tautas teātris”

sast. Ausma Zute, Maksimilians Kvite

Grāmata aicina ieskatīties Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas teātra darbības posmā no  1959. līdz 2014. gadam.  Vēstījumā iekļauts plašs aktieru un režisoru loks, vārdos un attēlos iemūžināts viņu devums Talsu un novada kultūras dzīvē. Teātra vērtību arvien noteikuši cilvēki, kuri tajā darbojušies. Godam pieminēti arī līdz 1959. gada 19. janvārim, Tautas teātra goda nosaukuma piešķiršanas laikam, darbojušies aktieri. Daudzus  gadus rūpīgi vāktais vēstures materiāls pārtapis ievērojamā grāmatā.

 

 

“Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu”

sast. Janīna Kursīte

izdevējs – Zinātne

Divas vasaras grupa Latvijas Universitātes pētnieku un folkloras studentu devās tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā, lai veiktu lauka pētījumus Latvijas rietumdaļā – Dundagas novadā. Par novada vēsturi, paražām, ticējumiem, tradīcijām, kā arī par reģionālās virtuves īpatnībām iztaujāti pāri par 200 Dundagas novada iedzīvotāju. Monogrāfiskajā rakstu krājumā ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu vēstures materiālā.

 

 

“Klusā daba ar tauri”, Jānis Lagzdiņš

 

Akvarelista Jāņa Lagzdiņa vārds cieši saistīts ar Talsu mākslinieku kodolu, kuri veidojuši Talsu mākslinieku-romantiķu skolu. “Klusā daba ar tauri” ir autobiogrāfisks stāsts par radoša cilvēka mūžu, kurā ar dziļu cieņu runāts par saviem vecākiem, tuviniekiem, dzīves skolotājiem. Tekstu papildina fotoattēli, gleznu un akvareļu reprodukcijas, autora zīmējumi.

 

“Talsu namu stāsti”,

Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga

fotoattēlu apkopojums un apraksti – Imants Tamsons

izdevējs – Aleksandra Pelēča lasītava

 

Talsu pilsēta vēl bija tikai miests, par pilsētas tiesībām pat nesapņoja, bet nami jau tad un vēl arvien zina daudz stāstu par sevi un ļaudīm, kuri staigājuši līdzās savus ikdienas ceļus. Enciklopēdisks vēstījums par Talsu vecpilsētas, Lielās, Brīvības, Zvaigžņu un citu ielu namu vēsturi, īpašniekiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm.

 

“Lībiešu krasts. No Ovīšiem līdz Melnsilam”,

Baiba Šuvcāne

izdevējs – Latvijas Mediji

 

Grāmata aizved uz noslēpumaino un romantisko Lībiešu krastu. Izstaigāts krasts no Ovišiem līdz Melnsilam, iespēja tuvāk iepazīt ciemus, tradīcijas, seno dzīvesveidu, lībiešu dzimtas, stiprās sievas un vīrus, to raksturus, ieklausīties nostāstos par zilajām govīm, saltkurpjiem un vilkačiem, Trommela pils laupītājiem un veco Taizelu.

 

“Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”,

Luāna Louinerte

izdevējs – Jumava

Grāmata ir biogrāfisks vēstījums par komponistu, diriģentu, pedagogu un ērģelnieku Imantu Mežaraupu laikabiedru atmiņās. Imants Mežaraups, uz dzīvi Latvijā pārcēlās 1996. gadā, strādāja kā pedagogs Latvijas Mūzikas akadēmijā un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas vidusskolā, kopš 2003. gada atgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, dāvājot tēvu zemei savu talantu. Strādāja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Rīgas Doma kora skolā, Talsu mūzikas skolā, kā arī bija Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes kora “Amenda” diriģents un ērģelnieks. Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes korim “Amenda” Imants Mežaraups palīdzēja sasniegt augstāku profesionālās meistarības pakāpi.

 

“Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto”,

Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs

izdevējs – Ventspils muzejs

 

Grāmata veltīta t.s. lauku platuma šaursliežu dzelzceļa vēsturei Latvijā, sniedzot unikālu, līdz šim neapkopotu informāciju un bagātīgu ilustratīvo materiālu. Grāmata ir vēstījums par maz zināmām Latvijas dzelzceļa transporta vēstures lappusēm. Tajā apkopots bagātīgs faktu un ilustratīvais materiāls par Pirmā pasaules kara laikā būvētiem dzelzceļiem, kas Latvijas rietumu daļā, arī Talsu apriņķī, līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem bija nozīmīgs vietējais transporta līdzeklis.