Talsu novada bibliotēkas atsāk lasītāju apkalpošanu klātienē

Sākot ar pirmdienu, 7. jūniju, Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu novada bibliotēkas atsāk darbu klātienē, ieskaitot grāmatu un žurnālu izsniegšanu lasītājiem noteiktā kārtībā.

 


Apmeklētāju skaits Talsu Galvenās bibliotēkas telpās – ierobežots (līdz 18 apmeklētājiem), ievērojot 2 metru distanci), pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu.
  
Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).
  
Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.
  
Lasītava un datori ir pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam / izmantošanai.
 
Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes, pie datora – 15 minūtes. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas.
 
Pieejami ir arī printēšanas, skenēšanas, iesiešanas un laminēšanas pakalpojumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tāpat kā iepriekš, grāmatu un žurnālu apmaiņa iespējama arī izdevumus iepriekš pasūtot:
 
• Tālr. 25676733; 63291598
• Bērnu nodaļa 63237027
• E – pastā: tgb_gramata@talsi.lv
• Autorizētiem lietotājiem: IT ALISE sistēmā
Atgādinām, ka Talsu Galvenā bibliotēka piedāvā ikvienam interesentam reģistrēties bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem un aizpildot elektronisko anketu sadaļā “Reģistrējies attālināti”.