Spēlē erudīcijas spēli “Vai pazīsti Latviju?”

Latvijas 99. dzimšanas dienu gaidot, Talsu 2. vidusskolas 4. b klase un pamatskolas 4. klase 14. un 15. novembrī ciemojās Talsu bērnu bibliotēkā, lai piedalītos erudīcijas spēlē “Vai pazīsti Latviju? “

Skolēni izveidoja komandas un ceļoja pa bibliotēkas telpām. Katrā no tām viņus sagaidīja bibliotekāre ar uzdevumiem par Latviju:
1. Atpazīt ievērojamus cilvēkus, vietas, filmas, gadskārtu ieražas.
2. Nosaukt nacionālo putnu, salikt no burtiem upes nosaukumu, noteikt augstākā kalna augstumu, atpazīt koku lapas.
3. Latvijas prezidenti, simboli, svētki, nauda.
4. Latvijas pilsētas, kultūrvēsturiskie novadi, robežvalstis, Kurzemes pilsētas.
Uzdevumu izpildes laiku regulēja skolotājas ar zvana palīdzību.
Skolēni darbojās aizrautīgi. Par viņu zināšanām prieks  skolotājai Silvijai Ošiņai un skolotājai Dacei Sidrai.
Bibliotēkas darbinieces saka paldies par skolotāju atsaucību un skolēnu darbošanās prieku!

Sākums » Erudīcijas spēle TBB