Semināri

 

 

semin

 


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2021. gada 13. aprīlī, ZOOM platformā. Semināra sākums 10:00.

 

Darba kārtība:

10:00 – 10:40  Bibliotēku pakalpojumi,  krājuma organizācija un popularizēšana publiskajās  bibliotēkās 2020. gadā. / Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra projekta koordinatore

10:40 – 11:10   Pārskats par bibliotēku novadpētniecības darbu COVID-19 pandēmijas laikā / Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

11:10 – 11:40   Publisko bibliotēku darbs ar bērniem un jauniešiem: praktisku piemēru apskatsMadara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

11:40 – 12:10   Talsu reģiona bibliotēku pārskats par darbu 2020.gadā / Liene Rozenberga, TGB direktores vietniece

12:10 – 12:30   Dažādi jautājumi

13:00 –             Saruna ar rakstnieku Dzintaru Tilaku


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2020. gada 30. janvārī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

 1. VVBIS projekta realizācija. Vienotais datu pārraides tīkls pašvaldību publiskajās bibliotēkās. 3td e-grāmatu bibliotēkas resursi un rezultāti pirmajā darbības gadā. Aldis LiepaKultūras informācijas sistēmu centrs.
 • Valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platforma Hugo.lv un tās izmantošanas iespējas. Kultūras mantojuma satura digitalizācija. Ilma Elsberga, Kultūras informācijas sistēmu centrs.
 • Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” piedāvājums un Britannica datubāzes izmantošana un informācijas meklēšana tajā.  Agrita Sagalajeva, Kultūras informācijas sistēmu centrs.
 1. Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko bibliotēku konkurss “Bibliotēkas vēsture” . Vija Nagle, Andžejs Beļevičs.
 2. Aktuāla informācija.

 


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2019. gada 25. septembrī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:00–11:30       Pieturvieta: laba grāmata. Jaunākās literatūras apskats.

Liega Piešiņa –  kultūržurnāliste, Rakstniecības un mūzikas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja

11:30 –12:00     Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” īstenošanas gaita un plānotais rezultāts.

Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece un projektu vadītāja Inga Grietēna

12:00 – 12:30     Atskats uz publisko bibliotēku akreditāciju.

Laima Mirdza Ostele Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja

12:30 – 13:00     Nosacījumi manas bibliotēkas  veiksmīgai un ILGTSPĒJĪGAI  darbībai.

Linda Langenfelde   KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas  eksperte

13:00               Semināra noslēgums.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus 2019. gada 16. janvārī Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:00–11:30    Bibliotēku akreditācija: jauninājumi un procesi,  bibliotēku akreditācijas atziņas

Vanda Bērziņa, Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente

11:30 – 12:30    Bibliotēku novadpētniecības resursu un pakalpojumu popularizēšana: bibliotēku pieredze

Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste

12:30 – 13:00    Jaunākās profesionālās literatūras apskats

Elita Vīksna, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

13:00               Dzejniecei, rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80. Sarunas ar jubilāri.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā “PRAKTISKAIS RADOŠUMS LABIZJŪTAI DARBĀ – PAMATS ARĪ MANAI PROFESIONĀLAI IZAUGSMEI” Talsu Galvenajā bibliotēkā 2018.gada 6.decembrī plkst. 10:00 – 14:00

Darba kārtība:

09:40 – 10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:10 Ievads – ieskats programmā un iepazīšanās ar dalībniekiem un eksperti.

10:10 – 12:00

Praktiskā radošuma nozīme darbinieka „veselīgu ambīciju” formulēšanā

 • radošuma jēdziens – lai ko tu domā, domā CITĀDI!
 • lielākie praktiskā radošuma ienaidnieki darba vidē
 • mīti un patiesība par radošiem kultūras iestāžu darbiniekiem
 • „Eža kažociņa” stratēģija kā atbilde tiem, kas nevar būt labākie

Darbs komandās: „Zāles metode” – stiprinām savu praktiskā radošuma GURU!

“Izgudro sevi no jauna!” jeb darbinieka iekšējo resursu „restartēšana”

 • mans “3H” spēks – kā to pielietoju profesionālā darbībā?
 • darbinieka „unikālais kods” kā pilnvērtīga profila sastāvdaļa
 • pārvērt savas vājās puses un īpatnības – profesionālā stiprumā!
 • kā cīnīties ar „māsu Rutīnu”?

Darbs komandās: “Ērģeļu metode” – manu „netveramo” zināšanu pielietojumam

12:00 – 12:20 Kafijas pauze un izkustēšanās

12:20 – 13:50

Parastu lietu neparasts pielietojums bibliotēkas personāla attīstībai

 • mūsdienu darbinieka „biznesa modelis” – svarīgāks par CV
 • „nakts kompetenču tirgus” – iestādes izaicinājumu risinājumiem
 • Rubenis: trīs lietas, kam jābūt ikvienā idejā

Darbs komandās: “6-3-5 metode” – darbinieku pilnvērtīgākai iesaistei risinājumu atrašanā

Kā izveidot un noturēt inovācijas kultūrvidi iestādē?

 • „veselīgas” ambīcijas kā zāles indivīda „kāpņu telpas” sindromam
 • „kļūdīšanās kultūra” kā iestādes kompetenču resurss
 • labākie darbinieki ir tie, kas „laiž pa kreisi”!

Darbs komandās: „SCAMPER metode” – komandas koprades gara stiprināšanai

13:50 – 14:00 NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums

 


Par bibliotēku darbinieku semināru  13. novembrī

Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus 2018. gada 13. novembrī Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

1.       LNB lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktualitātes (LNB – Silvija Tretjakova)
2.       Grāmatu starts (LNB – Karina Pētersone)
3.       Lasīšanas veicināšanas programmu publicitāte (LNB – Ilze Marga)
4.       Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcija, tās izvēles principi, rezultāti (LNB – Ilze Ramba)
5.       Fragmentu lasījumi (+ dikcijas vingrinājumi)


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību un skolu bibliotēku darbiniekus seminārā 2017. gada 28. novembrī Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

1)   Bibliotēka – ne tikai laikmetīga un moderna, bet arī demokrātiska un iekļaujoša: atskats uz IFLA 83. ģenerālkonferenci Vroclavā, Polijā. –  Māra Jēkabsone,  LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

2)   Publisko bibliotēku gada pārskatu struktūra –  teksta atskaites sastādīšana. – Ilze Kļaviņa,  LNB Bibliotēku attīstības centra skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore

3)   Par grāmatu jaunumiem latviešu valodā. –  Liega Piešiņa, LNB projektu vadītāja

4)   Kāpēc ir vērts būt bibliotekāru biedrības biedram? –  Māra Jēkabsone, Latvijas Bibliotekāru      biedrības valdes priekšsēdētāja

5)  Jauns tiešsaistes kurss bibliotekāriem “Andragoģija” . Vita Juraga, LNB Kompetenču  attīstības centra projektu vadītāja


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus 2017. gada 24. oktobrī  izbraukuma seminārā – uz Rojas novada bibliotēku.

 

Darba kārtība:

08:30                           Izbraukšana no Talsu autoostas

09:00-10:30              Iepazīšanās ar Roju un Kaltenes bibliotēku

11:00-11:30                “Roja šodien” – Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

11:30-13.00                “Folklora. No “zemās tautas” līdz zinātnei” – Aldis Pūtelis, LU Literatūras,                                                        folkloras un mākslas institūta asistents

14:00-14.30                Rojas bibliotēkas 70 gadu stāsti un kolēģu apsveikumi

 


     Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2017.gada 26.septembrī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00. Lūdzam pašvaldību bibliotēku darbiniekus tajā piedalīties.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00  Bibliotēku darbs vasaras mēnešos

11:00 – 14:00   Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās kolekcijās – LNB speciāliste Kristina Papule

14:00 – 14:30  Profesionālā informācija


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2017.gada 12.maijā, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

 • 10:00–14:00 Efektīva laika plānošana. Mērķis:  Paaugstināt darbinieku efektivitāti, veicot savus darba pienākumus, attīstīt viņu spējas konkrēti izvirzīt mērķus, plānot savus sasniegumus, mācības un atpūtas brīžus. Iemācīties noteikt un izvirzīt savas prioritātes, un paaugstināt savstarpējās komunikācijas spējas.

Lektore-trenere: Baiba Pumpiņa, psiholoģe, psihoterapeite.


Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs 2017. gada 4.aprīlī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā.

Semināra sākums 10:00

Darba kārtība:

10:00 – 11:00 2016. gads Talsu reģiona bibliotēkās – V.Nagle, B.Lorence, I.Jaunbērziņa

11:00–14:00 Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši –  Rīgas CB speciāliste Ingūna  Stranga


Talsu Galvenajā bibliotēkā 23. janvārī notiks seminārs skolu bibliotēku bibliotekāriem.

Semināra sākums 10.00

Darba kārtībā:

 • Darbs ar BIS “Alise”.  Semināru vada Aīda Arhipova (TGB IRAN nodaļas vadītāja)
 • Mašīnlasāmā kataloģizācija
 • Ierakstu atlase
 • Lasītāju reģistrācija
 • Grāmatu pievienošana

Talsu Galvenajā bibliotēkā 11. janvārī notiks reģiona bibliotekāru seminārs.

Semināra sākums 10.00

Darba kārtībā:

 1.  KM vecākā referente Linda Langenfelde, KM „Bibliotekāru izglītība šodien un rīt:
  prasības vai iespējas?”
 2. LNB MC lektors Tālivaldis Langenfelds, „ Manas bibliotēkas vizuālais tēls” (pdf).
 3. Tikšanās ar grāmatas autori Ingrīdu Strodi un aktrisi Lidiju Pupuri.

(rīkojums pdf)