Seminārā izceļ novadpētniecības aktualitātes bibliotēkās


2023. gada 11. oktobrī Talsu Galvenā bibliotēka organizēja Talsu novada bibliotekāru klātienes semināru, kurā tikās, un aktualitātes bibliotekārajā darbā, pārrunāja Talsu novada bibliotekāri.

Novada bibliotekāri tikās ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu un pārrunāja kritērijus finansējuma sadalei nākošā gada budžetā novada bibliotēku pasākumiem.

Talsu novada pašvaldības Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste Dace Vaļuka bibliotekārus informēja par nupat apstiprinātajiem pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikumiem.

Lielākā daļa semināra tika veltīta bibliotēku darbam novadpētniecības jomā. Talsu Galvenajā bibliotēkā viesojās kolēģi no Kuldīgas – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā un Latvijas Bibliotekāru biedrības Novadpētniecības sekcijas vadītāja Gunta Grundmane, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības speciālists Valdis Nelijus un informācijas apstrādes un digitalizācijas speciāliste Inita Fogele, kuri Talsu novada bibliotekārus iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar novadpētniecības resursiem un materiāliem.