Sēklu maiņas punkti Dundagas un Kolkas bibliotēkās

Atrodi kaut vienu dzimtas kultūraugu, lai bagāti mēs būtu!

Sadarbībā ar Latvijas Permakultūras biedrību un brīvprātīgajiem sēklu lološanas entuziastiem Latvijā vēršas plašumā pasaulē jau plaši praktizētā vietējo kultūraugu sēklu maiņas kustība. Šobrīd notiek aktīva pirmo sēklu maiņas punktu izveidošanās Latvijā. Šādi sēklu maiņas punkti ir tapuši arī Kolkas un Dundagas bibliotēkās! Aicinām tos apmeklēt!

Iesaistīties sēklu maiņā ir svarīgi, ja Tev rūp vietējo kultūraugu saglabāšana nākamajā paaudzēm! Kultūraugu daudzveidība pēdējo 100 gadu laikā ir samazinājusies vairāk nekā par 90%, jo komerciālie sēklu audzētāji fokusējas tikai uz nedaudzām šķirnēm. Rezultātā mūsu kultūraugi un pārtika kļūst vienveidīga. Pašu loloti augi pielāgojas labāk vietējiem apstākļiem, klimatam. Turklāt tas ir arī ekonomiski izdevīgāk ievākt pašam savu augu sēklu. Sevišķi liela vērtība ir tām augu sēklām un augiem, kuri ir tikuši nodoti no paaudzes paaudzē, vai iemantoti no radiniekiem, kaimiņiem paziņām vairāk nekā 30 gadus atpakaļ! To vērtība ir pielīdzināma tautastērpam vai tautasdziesmai! Arī Tev ir iespēja pielikt roku šī nozīmīgāks kustības iedzīvināšanā Latvijā – daloties ar savām kultūraugu sēklām un ieaudzējot augus, kas iegūti sēklu maiņas ceļā.

Vairāk par sēklu lološanu un mantotajiem kultūraugiem informācija pieejama: mantots.permakultura.lv  Varat rakstīt mūsu puses brīvprātīgajai sēklu lološanas vēstnesei Abajai Rūtai abajruta@gmail.com vai jautājiet Dundagas un Kolkas bibliotēkās.

LTV sižets par sēklu maiņu skatāms šeit: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/27.04.2021-saglaba-seklas-ka-kulturvesturisko-mantojumu.id218112/

Informāciju apkopoja

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas

 vadītāja Ruta Emerberga