Savas darba gaitas pārtrauc Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle

 

2021. gada 1. jūlijā savas darba gaitas Talsu Galvenajā bibliotēkā pārtrauc ilggadējā bibliotēkas direktore Vija Nagle.

Kopā bibliotēkārajā darbā aizvadīti 48 darba gadi. Savukārt Talsu Galvenā bibliotēkas vadībā Vija Nagle bijusi no 1984. gada.

Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone Vijai Naglei pasniedza Kultūras ministrijas Pateicības rakstu par ilggadēju mūža darbu Talsu Galvenajā bibliotēkā un ieguldījumu reģiona publisko bibliotēku attīstības veicināšanā. Tāpat V. Naglei piešķirts Talsu novada Pateicības raksts par pašaizliedzīgu, radošu, aktīvu un nozīmīgu darbu bibliotekārā pakalpojuma nodrošināšanā un popularizēšanā Talsu novadā, un mūža darbu Talsu Galvenajā bibliotēkā.

Viens no lielākajiem Vijas mērķiem kā iestādes direktorei bija piedzīvot brīdi, kad Talsu Galvenā bibliotēka iegūs jaunas un mūsdienīgas telpas. Ne tikai Vijai, bet visai bibliotekārajai saimei un iedzīvotājiem par prieku 2019. gadā Talsu Galvenā bibliotēka tika svinīgi atklāta tagadējā mājvietā Brīvības ielā.