Sākas darbu atlase Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai

Atzīmējot Aleksandra Pelēča (1920. gada 10. aprīlis – 1995. gada 12. oktobris) dzimšanas dienu, tiks piešķirta kārtējā Aleksandra Pelēča literārā prēmija kādai Talsu pusei veltītai grāmatai. Šobrīd apzināti un prēmijai tiek izvirzīti 2020. gadā izdoti darbi, kas ir cieši saistīti ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu kultūrvēsturisko dzīvi.

Ikviens tiek aicināts līdz 13. martam rakstiski ieteikt un iesniegt tos literāros darbus, kuri atbilst prēmijas nolikumam un kurus vēl nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka, elektroniski  iesūtot  pieteikuma anketu uz  Talsu Galvenās bibliotēkas e-pastu biblioteka@talsi.lv

Prēmijas nolikums un pieteikuma anketa pieejama bibliotēkas mājas lapā http://www.talsubiblioteka.lv/aleksandra-peleca-literara-premija/

Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem varēs balsot no 15. marta līdz 12. aprīlim bibliotēkas mājas lapā www.talsubiblioteka.lv un www.talsi.lv, kā arī sazinoties ar  savu vietējo bibliotēku.

Agras vēstules

 

  1. Pelēcis Aleksandrs. Argas vēstules : vēstules uz Cīruļkalnu / Aleksandrs Pelēcis ; priekšvārds Zigurds Kalmanis ; pēcvārds Antra Grūbe. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. – 239 lpp. : il. – ISBN 9789934513411.

Latviešu dzejnieka Aleksandra Pelēča, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera pirmo reizi publicētā vēstuļu saruna par literatūru un cilvēku attiecībām, stāsti par izjūtām ieslodzījumā Tālajos Austrumos.

Vēstuļu apkopojumu papildina Antras Grūbes pētnieciskā apcere par Aleksandra Pelēča literāro darbību Otrā pasaules kara laikā, apcietināšanu, krimināllietu un atgriešanos literārajā vidē “Kāpēc dzejnieks bija bīstams varai?”.

 


Uzticības spāru vainagiem

  1. Tukmanis Visvaldis. Uzticība spāru vainagiem (1957 – 1996) / Visvaldis Tukmanis, Juris Jansons, Jānis Krūmiņš. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, [2020]. – 229 lpp. – ISBN 9789934513466.

Grāmatas idejas autors un arhīvu materiālu pētītājs nu jau mūžībā aizgājušais novadpētnieks Visvaldis Tukmanis (23.12.1930–16.12.2018). Grāmata ir ieskats Talsu rajona Starpkolhozu celtniecības organizācijas (SCO) vēsturē, izsekojot publikācijām presē, arhīva un atmiņu materiāliem. Izdevuma 230 lapaspusēs ietilpināts plašs krāsu fotoattēlu un dokumentu kopiju materiāls, atspoguļojot organizācijas darba, kultūras norišu, sporta un sadzīves ainas.


 

  1. Anševics Gunārs. Tas dullais laiks : stāsti / Gunārs Anševics. – [Rīga : Domu Pērles], 2020. – 242 lpp. – ISBN 9789934593062.
  2. Anševics Gunārs. Pārdomu virpulī : stāsti / Gunārs Anševics. – Rīga : Domu Pērles, 2020. – 237, [2] lpp. – ISBN 9789934593321.

 

Abas autora grāmatas turpina autora pagājušā gada izdevuma “Zagļciemnieka stāsti” iesāktās tradīcijas, abas grāmatas tapušas no dienasgrāmatu un piezīmju fragmentiem  un aizvedīs lasītājus ceļojumā pa autora bērnības takām, skolas laiku, piedzīvojumiem, dullajiem Kandavas tehnikuma laikiem un citām atmiņu ainām.


Skolotājs un vēsturnieks

  1. Skolotājs un vēsturnieks Teodors Dzintarkalns dzīvē un darbos / sastādītājs Imants Tamsons. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. – 589 lpp. – ISBN 9789934513404.

 

Grāmatā apkopotas Teodora Dzintarkalna raksti, atmiņas un publikācijas, kas publicētas dažādos avotos – kalendāros, laikrakstos. Nozīmīgu vietu izdevumā ieņem pēc aculiecinieku nostāstiem un tā laika dokumentiem sagatavotais “1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē”. Izdevumu papildina plašs foto materiālu klāsts.


Lībiešu gada grāmata

  1. Lībiešu gadagrāmata: 2020 = Līvlizt Āigast Rōntōz / sastādītāja un redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Lībiešu kultūrtelpa / Līvōd īlma, 2020. – 271 lpp. – ISBN 9789934888915.

 

Pirmo reizi grāmatas izdevēja ir Lībiešu kultūrtelpa — trīs sabiedriskās organizācijas: Lībiešu kultūras centrs, Līvu savienība un nodibinājums «Rānda». Krājumā viena no plašākajām ir nodaļa «Lībieši mūsdienās», kura aptver procesus, cilvēkus un aktualitātes, kas svarīgas šai kultūrtelpai. Publicēts 2018.—2020. gada svarīgāko notikumu apkopojums. Raksti veltīti arī diviem lībiešu kultūras dižgariem: Pēterim Dambergam un Kārlim Staltem.

 


Pa ceļam

  1. Pa ceļam : On the way : Talsu novads / priekšvārda autori: Inita Fedko un Uldis Balga. – Talsi : Talsu novada pašvaldība, [2020]. – 213 lpp. – ISBN 9789934231377.

 

Talsu novada fotogrāmatas koncepts slēpjas novada ceļos un to stāstos, ko atklājuši 19 fotogrāfi. Grāmata “Pa ceļam” ir unikāla, jo iemūžina Talsu novada administratīvās teritorijas ceļu tīklu vēl pirms gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas – kā ir tagad, tā nebūs vairs nekad. Te atspoguļots caur novadu ejošais galvenās nozīmes autoceļš A10, reģionālās nozīmes autoceļi no P125 līdz P130, kā arī redzami vietējās nozīmes ceļi Īves un Ķūļciema pagastā.

 


Pienvedēja piedzīvojumi

  1. Žilde Jānis. Pienvedēja piedzīvojumi. Trīs no Sabiles : autorizēta biogrāfija / Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, 2020. – 188, [3] lpp. : fotogrāfijas. – ISBN 9789934595172.

Viena no stabilākajām vērtībām Latvijas rokmūzikā visus šos gadus ir bijusi grupa “Pienvedēja piedzīvojumi” – trīs puiši no Sabiles. Grāmata nav tikai vēstījums par viņiem, tas ir stāsts par deviņdesmito gadu jauniešiem: par izlaušanos, principiem un nostāju, dzīves un mūzikas kvalitāti un – beigu beigās – īstu draudzību.


   9. Kalnozols Andris.  Kalendārs mani sauc : [romāns] / Andris Kalnozols ; redaktors Henriks Eliass Zēgners. – [Rīga] : Orbīta, [2020]. – 322, [5] lpp. – ISBN 9789934591075.

Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt – ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vēstules rakstītas dienasgrāmatas formā. Nelaimīga iemīlēšanās grāmatas varoni novedusi pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās vārdadienas, lai “nokļūtu tuvāk” iecerētajai meitenei, proti, – starp visiem vārdiem atrodams arī viņējais.

Romāns pieskaitāms daiļliteratūras žanram un ir literāra fikcija, tomēr romāna vide cieši saistīta ar Talsu pilsētas un apkārtnes norisēm, darbības vietās lasītājs atpazīs Talsus, kaut arī mazpilsētas vide ir literāri transformēta. Arī vairāku romāna tēlu prototipi atrodami un noskatīti Talsos.


10. Sūniņš Žanis.  Zelta putns : teiksma – leģenda / Žanis Sūniņš ; literārā apdare un makets Zigurds Kalmanis. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, biedrība, 2020. – 271 lpp. : il. – ISBN 9789934513480.

Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa teiksma-leģenda par Talsu pilskalna un tur dzīvojošo ļaužu senvēsturi, kuršu ķēniņa Lamekina laiku un iespējamiem notikumiem Latvijas senvēsturē, aptverot arī fantāziju par kuršu uzbrukumu Rīgai. Romāna “Zelta putns” sižets spraigs, pilns negaidītu pavērsienu un teiksmainu tēlu. Grāmatas ilustrācijām izmantoti krāsaini Žaņa Sūniņa gleznu attēli un tušas zīmējumi.


Logo

Šobrīd nav neviena aktīva aptauja!

Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Vērtējumam tiek atlasītas pagājušajā gadā iznākušās grāmatas.

Talsu pilsētas dome par godu rakstnieka Aleksandra Pelēča (1920.–1995.)  80  gadu jubilejai  2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu  autoriem  par  ieguldījumu  A.Pelēča  daiļrades  pētniecībā  un  popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu novadam un novadiem, ar kuriem noslēgti sadarbības līgumi kultūras jomā.