Pūcīšu skolā sākas izlaidumi

Novada izglītības iestādēs sācies izlaidumu gaidīšanas un gatavošanās laiks. Bet Talsu Galvenajā bibliotēkā, šodien 11. maijā, sava izlaiduma svētkus svinēja paši mazākie lasītāji – Pūcēnu skolas veicināšanas projekta „Grāmatu starts“ dalībnieki.

PII Saulīte un PII  Zvaniņš piedalījās Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”. Mācību programma tika uzsākta jau pagājušā gada novembrī un kopā notikušas 7 nodarbības. Šodien “Pūcīšu skolas” izlaidumu svinēja PII Saulītei, savukārt 17. maijā – PII “Zvaniņš” audzēkņi.

Mācību laikā mazie Pūčulēni iepazinās ar dažādām grāmatiņām, dzīvē noderīgām lietām par rotaļu drošību, lasīšanu pēc attēliem u.c.  Noslēgumā pārrunājām ko bērni apguvuši, atceras no nodarbībām, iemācījās nosaukt un uzrakstīt savu burtiņu uz digitālās tāfeles. Eksāmenu izturēja visi. Absolventi saņēma diplomu par Pūčīšu skolas beigšanu. Visiem dalībniekiem tiek dāvināts pūču komplektiņš – mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa pūčulēns, kas ir šīs programmas simbols, un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu. Un protams, mazajiem lasītājiem tika uzdāvināta arī maza ballīte.

„Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekts. Programma „Grāmatu starts” radīta, lai veicinātu pašos mazākajos bērnos interesi par lasīšanu un „parādītu ceļu” uz bibliotēku – vietu, kura iedvesmo bērnus lasīt un palīdz izaugt par grāmatu draugiem.

 

PII “Saulīte” izlaidums:

 

PII “Zvaniņš” izlaidums: