Projekti 2023. gadā

Nosaukums: “Pētniecības nozīme latviskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā””

Finansē: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Piešķirtais finansējums: 280 EUR

Īstenošanas laiks: 24.11.2023.

Apraksts: 24. novembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā notika seminārs “Pētniecības nozīme latviskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā”, kurā bija aicināts piedalīties ikviens interesents. Seminārā  ar priekšlasījumiem iepazīstināja trīs ar pētniecību, valodu un grāmatām, ar Talsiem un Talsu novadu cieši saistīti lektori – Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma (sarunas tēma: “”Visu Raini – visai tautai”: kā tapa Raiņa kopoti raksti 30 sējumos (1976–1987)”), ilggadēja “Zvaigzne ABC” grāmatu redaktore Zaiga Lasenberga (sarunas tēma: “Kā top grāmata: Zaigas Lasenbergas pieredzes stāsts”) un biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” pārzinis Zigurds Kalmanis (sarunas tēma: “Pētniecība un izdevējdarbība Aleksandra Pelēča lasītavā”). Tikšanos ar lektoriem Talsu Galvenā bibliotēka organizēja ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu un Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu. Lasi vairāk.

Nosaukums: Nodarbības “Jaunatnes stāsti rītdienai”

Finansē: VKKF mērķprogramma “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Kurzemes kultūras programma 2023”

Piešķirtais finansējums: 200 EUR

Īstenošanas laiks: 19.06.2023. – 13.10.2023.

Apraksts: Trīs saistītas nodarbības 14-16 gadus veciem Talsu novada jauniešiem par stāstniecību, latviešu folkloru, izceļot  stāstus un teikas par  Talsiem un apkārtni. Nodarbībās piedalījās Talsu Valsts ģimnāzijas astotās klases skolēni. No Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieka Dr. philol. Gunta Pakalna jaunieši uzzināja par stāstniecību un tās nozīmi vietējās kopienas pastāvēšanā, to pasniegšanas un saglabāšanas veidiem mūsdienās. Jaunieši paši brīvā formā veidoja izdomātos vai noklausītos stāstus, ar kuriem iepazīstināja pārējos nodarbību dalībniekus. Piemēram, viens no Digitālajā objektu pārvaldības sistēmā ievietotajiem stāstiem ir Talsu Valsts ģimnāzijas skolnieku Jolantas Veides, Nellijas Vilcānes, Simonas Stumbres un Ralfa Kiršentāla veidotais stāsts “Kristapa Krišjāņa Māja”, ko skolēni veidojuši no dzirdētiem nostāstiem par kādas Talsu novada Stendē dzīvojušas sievietes pieredzēto spokošanos savās mājās.  Lasi vairāk.

Nosaukums: Nodarbības “Lībiešiem pa pēdām”

Finansē: VKKF mērķprogramma “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkurss “Kurzemes kultūras programma 2023”

Piešķirtais finansējums: 345 EUR

Īstenošanas laiks: 31.07.2023. – 31.08.2023.

Apraksts: Nodarbībās 7 – 10 gadus veciem Talsu novada bērniem iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas par lībiešiem. Kopā ar lībiešu valodas lietpratēju Jāni Medni, gūt priekšstatu par lībiešu valodu, to lietošanas iespējām mūsdienās; apgūt ikdienā izmantojamos lībiešu valodas vārdus. Braucienā uz Lībiešu krastu – Mazirbi, Pitragu un Kolku (mājas «Stūrīši— Branki», Andra Antmaņa veidotie senie žogu pinumi Pitragā, Lībiešu saieta nama Kolkā un tur esošā pastāvīgā ekspozīcija «Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas») – uzzināt par cilvēkiem, kas mūsdienās saudzē un popularizē atstāto mantojumu. Lasi vairāk.