Talsu Galvenās bibliotēkas krājums ir plašs, mūsdienīgs un daudzveidīgs, piemērots dažādām gaumēm un vajadzībām. Bibliotēkas krājumu veido grāmatas, avīzes, žurnāli, audioieraksti, videoieraksti, skaņuplates, spēles un citi materiāli. Krājuma apjoms pārsniedz 70 tūkstošus vienību. Ik gadu krājums tiek papildināts ar vismaz 3000 jaunieguvumiem. Bibliotēkas krājums tiek atspoguļots Elektroniskajā katalogā un Novadpētniecības datubāzē.

Bibliotēkā līdzņemšanai izsniegto grāmatu, citu dokumentu termiņš ir viens mēnesis, žurnāliem un jaunieguvumiem 7 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 7 dienas, atsevišķas spēles – līdz 2 nedēļām. Avīzes, skaņuplates, spēles,  lasītavas grāmatas un novadpētniecības lasītavas materiāli izmantojami bibliotēkā.

 Zelta fonds

 

Bibliotēka veido īpašu krājumu – Zelta fondu, kurā tiek iekļautas senākas un retākas grāmatas, izdotas līdz 1940. gadam. Zelta fonda izdevumi pārsvarā ir latviešu valodā un vecajā drukā. Grāmatas ir salīdzinoši labā fiziskā stāvoklī. Tās tiek glabātas krātuvē un pēc pieprasījuma tiek izsniegtas lasītavā.

Zelta fonds Kopkatalogā

 Skaņuplates

 

Skaņuplates evolūcijas ceļš aizsākās 1860. gadā. Līdz 20. gadsimta beigām tās bija nozīmīgākais audio nesējs. Mūsdienās skaņuplates ir dzīvesstila un gaumes lieta. Bibliotēkā pieejamas aptuveni simts skaņuplates, ko iespējams klausīties uz atskaņotāja.

Skaņuplates Kopkatalogā

Videoieraksti

 

Talsu Galvenajā bibliotēkā ir pieejami vairāk par 100 videoierakstiem (DVD) – dziesmas, koncerti, filmas, animācijas filmas un tamlīdzīgi. Abonementa un Bērnu nodaļas videoierakstu eksemplārus izsniedz uz mājām, Lasītavas un Novadpētniecības lasītavas eksemplārus var izmantot bibliotēkā.

Videoieraksti Abonementā

Videoieraksti Novadpētniecības lasītavā

Videoieraksti lasītavā

Videoieraksti Bērnu nodaļā

Periodika

 

Talsu Galvenajā bibliotēkā prese tiek iegādāta, vadoties pēc lasītāju pieprasījuma, izdevuma ieinteresētības no lasītāju puses, pēc izdevuma lietderības, aktualitātes, izziņas materiāla, pēc bibliotekāru ieteikumiem. Periodiskos izdevumi tiek glabāti balstoties uz lasītāju pieprasījumiem un dokumentu izvietošanas iespējām. Talsu Galvenā bibliotēka reģionālos laikrakstus “Padomju Karogs” un “Talsu Vēstis” glabā neierobežotu laiku. Bibliotēka glabā periodiku taustāmā veidā, savukārt Latvijas Nacionālā bibliotēka un vairākas redakcijas nodrošina piekļuvi digitālajām kopijām.

2024. gadā bibliotēkā pieejamas 10 nosaukumu avīzes, 99 nosaukumu žurnāli, 27 nosaukumu periodiskie izdevumi bērniem un jauniešiem.

Laikraksti

 

Pieejami lasītavā

 

Krātuvē

(pieejami pēc pieprasījuma)

Piezīmes

 

Pieejamība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā vai tīmeklī

Banga

 –

 –

 

 

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

Deviņu Pakalnu Pilsēta

 2001.-2009.*

   
Diena 2024. 2023., 2022.  

LNB tīklā

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

Dundadznieks  

Brīvpieejā

Ievas Padomu Avīze 2024. 2023., 2022  

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

 

 Konteksts 2021.    
Latvijas Avīze 2024. 2023., 2022.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Mērsraga Avīze   e (digitālā versija)
Pavards 2023.-2021.    

Talsu Apriņķa Vēstnesis

  periodika.lv

Talsu Apriņķa Ziņotājs

 1941.*    
Talsu Avīze   periodika.lv
Talsu Balss  2013.*      
Talsu Balss ISSN 2243-5646 periodika.lv
Talsu Dzīve   periodika.lv
Talsu Nākotne   periodika.lv
Talsu Novada Ziņas

2009.-2024.*

 

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

e (digitālā versija)

Talsu Vārds   periodika.lv
Talsu Vēstis (Padomju Karogs)

2023.-2024.

1945. – 2022.*

 

 

Padomju Karogs: periodika.lv

e (digitālā versija)

Talsu Vēstnesis   periodika.lv

Lietotie apzīmējumi:

e –  digitālā versija (var tikt pieprasīta abonēšanas maksa)

Eng – angļu valodā

Ger – vācu valodā

Rus – krievu valodā

brīvpieejā – lasāms tiešsaistē no jebkuras interneta piekļuves vietas (arī no mājām)

bibliotēku tīklā – lasāms publisko bibliotēku datoros un Gaismas tīklā (pieslēdzoties bibliotēkas WIFI tīklam)

LNB tīklā – lasāms Latvijas Nacionālās bibliotēkas datoros un pieslēdzoties LNB WIFI tīklam

LNB atsevišķos datoros – lasāms atsevišķos Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavu datoros

periodika.lv – lasāms Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu portālā www.periodika.lv

* pieejami novadpētniecības lasītavā

[collapse]

Žurnāli

Žurnāli

Pieejami lasītavā

Krātuvē

(pieejami pēc pieprasījuma)

Piezīmes

Pieejamība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā

Agro Tops 2022.-2024. 2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Annas Psiholoģija 2021.-2024. 2015.-2020.  

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

Ārsts LV

2021., 2024.  2019.- 2000.  

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

Astes 2021.-2024.  2018.-2020.  

 Brīvpieejā / jaunākie LNB tīklā

e (digitālā versija)

Auto Bild Latvija

 – 2018.  

 Brīvpieejā / jaunākie LNB tīklā

Burda 2022. 2017. – 2021. Rus e (digitālā versija)
Burda Style 2023.-2024 Eng

e (digitālā versija)

Bilance 2023. – 2024.  

LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

BIOLOĢISKI 2023.    
Citāda Pasaule 2022. – 2024. 2018.-2021.   Bibliotēku tīklā
Čaklās Rokas 2017.,  2019.    
Dari Pats 2022. – 2024. 2019.-2021.   Bibliotēku tīklā
Dārza Pasaule 2022. – 2024. 2019.-2021.   Bibliotēku tīklā
Deko 2022.-2024. 2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

9 vīri 2022.  2020.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Dienas Bizness 2023.-2024. 2022., 2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

“Ir” Domuzīme

2021.-2023. 2019.-2020.  

Bibliotēku tīklā

e (digitālā versija)

Drossinternets.lv

 

e (digitālā versija)

Ej   2021.  

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

Enerģija un Pasaule 2019.-2021.   e (digitālā versija)
Forbes 2022., 2024. 2020.-2021.    
GEO 2022.-2024. 2019.-2021.    
Ieva 2023.-2024. 2019.-2022.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

periodika.lv

e (digitālā versija)

Ievas Stāsti   2022.-2024. 2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Ievas Veselība  2022.-2024. 2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Ievas Virtuve 2022.-2024. 2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

iFiT
2024.  

e (digitālā versija)

Ilustrētā Pasaules Vēsture 2022.-2024. 2019.-2021.  

Bibliotēku tīklā

periodika.lv

Ilustrētā Zinātne 2022.-2024. 2019.-2021.  

Bibliotēku tīklā

periodika.lv

 I’mperfekt 2020., 2021.,2023.      
Ir 2023.-2024. 2019.-2022.  

Bibliotēku tīklā

e (digitālā versija)

Ir Nauda

(Nauda)

2020., 2021.  

Bibliotēku tīklā

e (digitālā versija)

Jaunā Gaita 2021.-2022. 2018.-2020.  

Brīvpieejā / jaunākie nav pieejami

Brīvpieejā

Jurista Vārds  2022.-2024. 2018.-2020.  

Bibliotēku tīklā

e (digitālā versija)

Jūrnieks 2016.*, 2017.*    
Kā būt laimīgai 2021.    
Kapitāls 2018.-2019.    
Karogs  – 1990.-2010.   periodika.lv
Kas Jauns 2023.-2024. 2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Kentaurs  – 1992.-2009.    
Klubs 2022.-2024. 2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie nav pieejami

periodika.lv

e (digitālā versija)

Ko ārsti tev nestāsta 2021.-2024. 2019.-2020.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Latvijas Architektūra 2022.-2023. 2020.-2021.  

Bibliotēku tīklā

Latvijas Būvniecība  2023.    
Latvijas intereses Eiropas Savienībā
  e (digitālā versija)
 Latvijas Leģendas 2022.-2023.   e (digitālā versija)
Latvijas Noklusētā Pagātne 2023.-2024.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Latvju Teksti 2012.-2015.    
 Lauku Māja

(Ievas māja)

  2024. 2019.-2022.  

Lauku Māja:

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Ievas Māja:

Brīvpieejā

e (digitālā versija)

Laura Wohnen Kreativ 2017. – 2020. Ger e (digitālā versija)
Leģendas 2022.-2024. 2019.-2021.  

Bibliotēku tīklā

periodika.lv

Likums un Taisnība 2022.-2024.  2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Lilit   2022.-2024. 2019.-2021.   Bibliotēku tīklā
Māja Laukos 2023.-2024.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Mājas Viesis 2023.-2024. 2019.-2022.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Mājas Virtuve 2021.-2024.  2018.-2020.    
Mammām un tētiem

●       Bērna uzturs

●       Bērns un tehnoloģijas

●       Bērnudārznieks

●       Zīdainis

●       Skolēns

2021.-2024.   e (digitālā versija)
Mans Dārzs

(Ievas dārzs)

2021.-2022., 2024.  2018.-2020.  

Mans Dārzs:

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Ievas Dārzs:

Brīvpieejā / jaunākie LNB tīklā

e (digitālā versija)

Mans Mazais 2021.-2024. 2018.-2020.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Medības 2023.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Mistērija 2018.-2020.    
MūsMājas  2022.-2024.   Bibliotēku tīklā
Mūzikas Saule 2022.-2024. 2019.-2021.   LNB tīklā / LNB atsevišķos datoros)
National Geographic USA 2023. Eng e (digitālā versija)
National Geographic Traveller UK 2023.-2024. Eng e (digitālā versija)
Nezināmā Kara Vēsture 2017.-2024.  –    
Nezināmā Vēsture 2017.-2024.      
Noslēpumi un Fakti 2022.-2024. 2019.-2021.    
OK 2021.-2024. 2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Orientieris 2019.-2021.    
Padoms Rokā 2020.-2022., 2024.   e (digitālā versija)
Pastaiga 2022.-2024. 2020.-2021.   e (digitālā versija)
Patiesā Dzīve 2022.-2024. 2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Pērle 2022.-2024.  2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Pie Galda! 2021.    
Pilsēta Kalnā  1995.-2006.*    
Planētas Noslēpumi 2022.-2024. 2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Praktiskais Latvietis 2023.-2024. 2019.-2022.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Praktiskie Rokdarbi 2022.-2024.  2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Privātā Dzīve 2022.-2024. 2022.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Rīgas Laiks 2022.-2024. 2019.-2021.   e (digitālā versija)
Rokdarbu Vācelīte  – 2014.-2015.    
Saimniece 2022.-2024. 2019.-2021.    
Saimnieks LV 2022.-2023.  2020.-2021.    
Santa 2022.-2024. 2019.-2021.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

periodika.lv

e (digitālā versija)

Sestdiena 2023.-2024.

2019.-2022.

 

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Simts Labi Padomi

(100 Labi Padomi)

2022.-2024. 2019.-2021.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

100 Labi Padomi Par Veselību

(Simts Labi Padomi Par Veselību)

2021.-2024.  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Skola un Ģimene  2020.-2022.  –  

LNB tīklā

e (digitālā versija)

Skrīnis 1996.-1997.*    
Sporta Avīze 2021.-2024.  2019.  

Bibliotēku tīklā

e (digitālā versija)

Strāva 2021.-2024.    
Teātra Vēstnesis 2019.-2020.   e (digitālā versija)
Una 2022.-2024. 2019.-2021.  

Bibliotēku tīklā

periodika.lv

Vakara Ziņas

(Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas)

2023.-2024. 2022.   Bibliotēku tīklā
Verena 2015.-2022. Rus  
Verena 2023.-2024. 2016. Ger e (digitālā versija)
Veselība 2022.-2024. 2019.-2021.  

Bibliotēku tīklā

periodika.lv

Zintnieks 2022.-2024. 2019.-2021.    

Zvaigžņotā Debess

2023.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros

e (digitālā versija)

Žoklis 2021.*    

Lietotie apzīmējumi:

e –  digitālā versija (var tikt pieprasīta abonēšanas maksa)

Eng – angļu valodā

Ger – vācu valodā

Rus – krievu valodā

brīvpieejā – lasāms tiešsaistē no jebkuras interneta piekļuves vietas (arī no mājām)

bibliotēku tīklā – lasāms publisko bibliotēku datoros un Gaismas tīklā (pieslēdzoties bibliotēkas WIFI tīklam)

LNB tīklā – lasāms Latvijas Nacionālās bibliotēkas datoros un pieslēdzoties LNB WIFI tīklam

LNB atsevišķos datoros – lasāms atsevišķos Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavu datoros

periodika.lv – lasāms Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu portālā www.periodika.lv

* Pieejami novadpētniecības lasītavā

[collapse]

Bērniem un jauniešiem

Bērniem un jauniešiem

Pieejami lasītavā

Krātuvē

(pieejami pēc pieprasījuma)

 Piezīmes

Pieejamība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā

Avene 2021. – 2024.    
Avenīte 2021. – 2024.    
Baltais Valis 2022. – 2024.    
Barbie 2020. – 2024.    
Disney Princeses 2020. – 2023. .  
Donalds Daks 2020. – 2024.    
Ezis  – 2000.,2003.,2005.    
Hot Wheels 2020.-2024.    
Iedvesmas Dienasgrāmata (Maģiskā Dienasgrāmata) 2021.-2022.    
Ilustrētā Junioriem 2021.-2024. 2009. – 2020.   Bibliotēku tīklā
Ilustrētā Junioriem MINI 2023.-2024.    
Ķepu Patruļa  2020.-2024.    
Ledus Sirds 2020.-2024.    
Lego Explorer 2022.-2023.    
Lielais Detektīvs 2023.-2024. 2021.-2022.    
My Little Pony 2020.-2024.    
National Geographic For Kids

 2023.

 Eng e (digitālā versija)
Peppa Pig 2020.-2024.  –    
Princeses 2020.-2022., 2024.    
Pūcīte 2023.-2024.  2020.  

Brīvpieejā / jaunākie LNB atsevišķos datoros);

e (digitālā versija)

Rūķītis 2023.    
Spidey 2024.    
Super 2023.-2024.    
Ucipuci 2022.-2024.    
Vāģi 2020.-2024.    
Vinnijs Pūks 2020.-2023.    
Zīlīte  – 2000.,2003.,2005.   periodika.lv

Lietotie apzīmējumi:

e –  digitālā versija (var tikt pieprasīta abonēšanas maksa)

Eng – angļu valodā

Ger – vācu valodā

Rus – krievu valodā

brīvpieejā – lasāms tiešsaistē no jebkuras interneta piekļuves vietas (arī no mājām)

bibliotēku tīklā – lasāms publisko bibliotēku datoros un Gaismas tīklā (pieslēdzoties bibliotēkas WIFI tīklam)

LNB tīklā – lasāms Latvijas Nacionālās bibliotēkas datoros un pieslēdzoties LNB WIFI tīklam

LNB atsevišķos datoros – lasāms atsevišķos Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavu datoros

periodika.lv – lasāms Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu portālā www.periodika.lv

* Pieejami novadpētniecības lasītavā

[collapse]