Informācijas resursu attīstības nodaļa

Darbības virzieni:

  • Bibliotēkas krājumu komplektēšana un apstrāde sadarbībā ar izdevniecībām un grāmatu bāzēm;
  • Dokumentu individuālā un summārā uzskaite;
  • Novadu bibliotēku kopkataloga organizācija;
  • Metodiska un konsultatīva palīdzība novadu bibliotēkām krājumu komplektēšanā;
  • Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums Talsu Galvenajā bibliotēkā, Talsu bērnu bibliotēkā, Ausekļu, Sabiles, Sabiles Bērnu, Stendes, Strazdes, Dižstendes, Dundagas, Valdemārpils, Balgales, Pastendes, Spāres, Kaltenes, Kolkas, Ķūļciema, Laucienes, Laidzes, Lubes, Lībagu, Mērsraga, Rojas, Valdgales, Vandzenes, Uguņu, Virbu bibliotēkās;
  • Konsultatīva palīdzība novadu bibliotēkām darbā ar sistēmu Alise-i;
  • Novadpētniecības ierakstu par novadu nosūtīšana LNB
  • IIS ALISE sistēmas administratora funkciju veikšana (datu imports un eksports);
  • IIS ALISE datubāzu (elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecība) darbības koordinācija un pieejamības nodrošināšana internetā (WEB PAC).

Dati uz 2015. gadu:

Elektroniskais kopkatalogs (dati no 2000.gada) – pavisam 51100 ieraksti;
Novadpētniecības datu bāze (regulāri papildinās) – 51829 ieraksti;
Turpinājumresursu eksemlāri – 8179;

 

Kontaktinformācija:

Telefons: 63291596
e-pasts: biblioteka@talsi.lv

iconKopkatalogs