Informācija par ES

Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Talsu Galvenajā bibliotēkā darbojas no 2000. gada. Tas izveidojies projekta ietvaros, ko izstrādājis Eiropas integrācijas birojs, Eiropas Savienības Informācijas centrs (ESIC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku dienestu un citām institūcijām. Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas novadu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību.
2009. gadā līdzekļus ESIP tīkla uzturēšanai piešķīra Latvijas valdība un tā darbību koordinēja Valsts kancelejas Komunikācijas departaments. Ar 2010. gada 1. janvāri Ārlietu ministrija ir pārņēmusi no Valsts kancelejas iedzīvotāju informēšanas par Eiropas Savienības jautājumiem koordinēšanas funkciju, tai skaitā arī 32 Eiropas Savienības informācijas punktu koordināciju visā Latvijā.

ESIP piedāvā:

 • grāmatas, brošūras, bukletus par ES
 • informācijas avotus par ES
 • uzziņas

Informāciju par ES var rast, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, zvanot uz:

 • EIROINFO tālruni – 67211111
 • Europe Direct bezmaksas tālr. Briselē – 0080067891011

Informācija par ES internetā:

 • Eiropas Savienības māja – www.esmaja.lv
 • Portāls par eiro ieviešanu Latvijā –www.eiro.lv
 • Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana – www.europeana.eu
 • Eiropas skati un skaņas – EU Tube
 • Eiropas informācijas tīkls jauniešiem – www.eurodesk.lv
 • ES nodarbinātības portāls – www.europa.eu/eures
 • Eiropas Patērētāju informēšanas centrs – www.ecclatvia.lv
 • Patērētāja tiesības Eiropas Savienībā – www.pateretajiem.lv
 • Eiropas valodu portāls – www.europa.eu/languages
 • ES likumdošanas portāls EUR-Lex – www.eur-lex.europa.eu
 • ES kultūras kontaktpunkts Latvijā – http://www.kkplatvija.lv/int.php
Kopkatalogs