Abonements

Abonements 1.stāvā piedāvā visu nozaru literatūru, daiļliteratūru: latviešu oriģinālliteratūru, ārzemju literatūru latviešu un svešvalodās. Atsevišķi izdalītas tēmas „Piedzīvojumi, fantastika”, „Detektīvi”, „Jaunākās grāmatas (daiļliteratūra) un „Grāmatas uz 15 dienām” (pieprasītākā daiļliteratūra). Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu http://talsi.biblioteka.lv/alise , LNB un citu bibliotēku elektroniskos katalogus; kā arī iespēju saņemt grāmatas starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja grāmata nav pieejama bibliotēkā. Abonements veic individuālo darbu ar lasītāju – sniedz konsultācijas; izpilda pieprasījumus; veic darbu ar parādniekiem; informē lasītājus par bibliotēkas jaunieguvumiem, nodrošina grāmatu saņemšanu rindas kārtībā.

Kopš 2010. gada abonementā notiek automatizēta grāmatu saņemšana un izsniegšana, izmantojot integrēto informācijas sistēmu Alise. Automatizēta apkalpošana ļauj redzēt konkrētā eksemplāra pieprasījumu, kā arī lietotāja izsnieguma vēsturi, rezervēt nepieciešamo iespieddarbu.

Abonementa darbinieki saviem lietotājiem, kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku, piedāvā arī apkalpošanu mājās. Mājas abonementu var pieteikt pa norādīto tālruni – 63291598.

 

iconKopkatalogs