Novadpētniecība

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti publicētie materiāli par Talsu pilsētu, vēsturisko rajonu un tā teritorijā izveidotajiem novadiem (Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem) – par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, mācītājiem, sportistiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši Talsos un vēsturiskajā Talsu rajonā.

Novadpētniecības krājums – materiāli par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība
saistīta ar Talsu reģionu, aptverot tā pašreizējās un vēsturiskās robežas. Tās ir publikācijas 
no žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem par ievērojamiem cilvēkiem, 
institūcijām, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem Talsos,
 Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novados.

Novadpētniecības krājumā pieejami:

  • Grāmatas par novadu un novadniekiem
  • Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
  • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
  • Personāliju un nozaru tematiskās mapes
  • Novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kurā ir vairāk par 8 tūkstošiem ierakstu par Talsu reģiona vēsturi, dabu, pašvaldībām, ekonomiku, izglītību, kultūru, medicīnu, sportu, sabiedriskajām organizācijām, novadniekiem – literātiem, aktieriem, māksliniekiem, mūziķiem;

Novadnieku jubilāru kalendārs 2019. gadam


Prezentācija “Literārā novadpētniecība Talsos”

Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības nometne „Bet neaizmirstiet pa burzmu iekopt sevī Kurzemi” (2012. gada 18., 19. jūlijā)

 


“Talsu tirgi 19. un 20. gadsimtā”


Dižmāras tirgus Talsos vēstures lappuses publikācijās, atmiņās un fotogrāfijās.

 

(pēc Imanta Tamsona materiāliem sagatavojis Andžejs Beļēvičs, 2017)

 

 


“Vēstures lappuses pāršķirstot…”

Ieskats Talsu Galvenās bibliotēkas vēsturē.

(Materiāls sagatavots 2010. gadā)

 

 

 

 


“Aizgāja kurzemnieks pasaule tālu”

Talsu novada ļaudis pasaules ceļos.talsen

„Aizgāja kurzemnieks pasaulē tālu” pārstāvēti 19 Talsu novada izceļotāji no Stendes, Pastendes, Dundagas, Mērsraga, Talsiem, Strazdes, Lībagiem, Uguņiem, Valdemārpils, Ārlavas, Lubes, Lubezeres, Rojas, Ģibuļiem. Visi viņi bijuši stipras personības, sīksti, uzņēmīgi, neatlaidīgi.

( sagatavojusi Silvija Skromule (2011) )