Notikumi Laidzes bibliotēkā

2019. gads Laidzes bibliotēkā ir aizsākts ar virkni notikumu. Janvārī tika popularizētas grāmatas par ziemas tematiku, bija skatāma Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Latviešu etnogrāfiskais raksts dažādos materiālos” un notika 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums. Arī februāris Laidzes bibliotēkā bijis aktīvs un dažādiem pasākumiem bagāts mēnesis.    

                                 

Drošāka interneta diena

Atsaucoties Latvijas Drošāka interneta centra aicinājumam informēt un izglītot skolas vecuma bērnus par drošību internetā, 7. februārī Laidzes bibliotēkā notika Drošāka interneta dienai veltīta nodarbība. Nodarbību vadīja profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēknis Oskars Oinass, atrodoties mācību praksē bibliotēkā. Tehnikuma audzēknis bija sagatavojis stāstījumu par dažādiem drošības jautājumiem internetā, izmantojot materiālus, ko piedāvā Latvijas Drošāka interneta centrs, un iesaistot skolēnus arī testa  “Izaicini savas pelēkās šūnas!” izpildīšanā.

1. Drošāka interneta dienai veltīta nodarbība Laidzes bibliotēkā

 

Ēnu diena

13. februārī, kad Latvijā norisinājās izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums “Ēnu diena”, Laidzes bibliotēkā bibliotekāra profesiju un bibliotēkas darba plašās funkcijas iepazina Talsu sākumskolas 6. klases skolniece Kate Venija Kārlsberga. Skolniece interesi par bibliotēkas darbu ir izrādījusi arī ikdienā, regulāri apmeklējot Laidzes bibliotēku kā aktīva grāmatu lasītāja un pasākumu dalībniece. “Ēnu dienas” noslēgumā K. V. Kārlsberga sacīja, ka bibliotēkā ir interesanti, jo ir daudz grāmatu un var daudz uzzināt.

2. Laidzes bibliotēkas bibliotekāre Elita Lāce (no kreisās) un Talsu sākumskolas 6. klases skolniece Kate Venija Kārlsberga “Ēnu dienā”

 

Lasītāju klubiņš kopā ar muzikālo dzejnieku Andžeju Beļēviču

14. februārī Laidzes bibliotēkā notika Lasītāju klubiņa pasākums kopā ar muzikālo dzejnieku Andžeju Beļēviču. Pasākums bija veltīts dzejai, valodai, grāmatām. Savu stāstījumu A. Beļēvičs padarīja emocionālu ar ģitārspēli un paša sarakstītajām dziesmām. Arī Lasītāju klubiņa dalībnieki pastāstīja savus stāstus par iecienītākajām grāmatām un autoriem, kā arī runāja par lasīšanu kā ļoti vajadzīgu mūsu ikdienas ieradumu.

3. Lasītāju klubiņa pasākuma dalībnieki Laidzes bibliotēkā

 

4. Muzikālais dzejnieks Andžejs Beļēvičs Lasītāju klubiņa pasākumā Laidzes bibliotēkā

 

“Grāmatu starts” Starptautiskajā dzimtās valodas dienā

21. februārī, Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, Laidzes bibliotēkā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” pasākums topošajiem mazajiem lasītājiem – Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” audzēkņiem vecumā no 3 līdz 4 gadiem. Mazie viesi tika iepazīstināti ar grāmatu pasauli – bibliotēku. Pasākuma vadmotīvs “Kāda kuram valoda” aicināja no stāstiem un dzejoļiem uzzināt, kāda dziesma ir katram putnam. Notika arī rotaļas, kurās bērnus iesaistīja Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Marika Laursone. Un bija iespēja apskatīt Latvijā sastopamos putnus Talsu novada muzeja ceļojošajā izstādē “Knābji, spārni, spalvas”. Pasākuma noslēgumā katram mazajam dalībniekam tika dāvināts īpaši veidots “Grāmatu starta” pūču komplektiņš – mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidotā lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts” rūpējas par lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību un rosina visjaunākajos lasītājos vēlmi doties uz bibliotēku.

 

“Grāmatu starta” pasākums topošajiem mazajiem lasītājiem Laidzes bibliotēkā Starptautiskajā dzimtās valodas dienā

 

Dalība “Lielajos lasīšanas svētkos” Talsos

26. februārī Talsos notika Talsu bērnu bibliotēkas rīkots Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada “Bērnu žūrijas ekspertu saiets” jeb “Lielie lasīšanas svētki”, kuros no Laidzes bibliotēkas piedalījās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” grāmatu lasītāji – 17 bērni un 5 pieaugušie. Pasākumā tika sumināta laidzeniece Daniela Bērziņa, kuras sarakstītais dzejolis “Dziedi, līdz kamēr Japāna tevi dzird” tika publicēts dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2018”. Laidzes bibliotēkas mudināta D. Bērziņa dzejoli uzrakstīja un norunāja Latvijas simtgadei veltītajā daiļrunāšanas festivālā “Sidraba valodiņa”, kas notika Laidzes bibliotēkā 2018. gada 22. maijā Laidzes pagasta svētku laikā. Atsaucoties dzejnieces Ineses Zanderes ikgadējam aicinājumam, Laidzes bibliotēka D. Bērziņas dzejoli iesūtīja izdevuma “Garā pupa” konkursam, kurā darbus publicēšanai izvēlējās žūrija – režisors Andris Gauja, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, dzejnieks Andris Akmentiņš, māksliniece Gita Treice un aktieris Andris Keišs. Laidzes bibliotēka lepojas ar savu lasītāju panākumiem!

Dzejas gadagrāmatas bērniem “Garā pupa 2018” vāka noformējums

Mēneša izstādes

Katru mēnesi Laidzes bibliotēkā no krājuma tiek popularizēti kādas noteiktas tematikas grāmatas. Februārī lasītāju uzmanība tika pievērsta izdevumiem par Meteņiem, aktualizējot zināšanas par senajām latviešu tradīcijām.

Otra mēneša izstāde Laidzes bibliotēkā bija veltīta pazīstamā vācu rakstnieka Emīla Ēriha Kestnera 120 gadu jubilejai. Izstāde piedāvāja ieskatu rakstnieka biogrāfijā un daiļradē, popularizējot krājumā pieejamās E. Ē. Kestnera grāmatas.

 

Ieva Jaunupe

Laidzes bibliotēkas vadītāja