Noslēdzies nodarbību cikls “Lībiešiem pa pēdām”

Četru dienu garumā Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa aicināja bērnus doties “Lībiešiem pa pēdām”, piedalīties aktivitātē, kas norisinājās no 14. – 17. augustam.

Nodarbību ciklā “Lībiešiem pa pēdām” iesaistījās dalībnieki vecumā no septiņiem līdz desmit gadiem. Četras reizes nedēļā, vairākas stundas dienā bērni pulcējās bibliotēkā un veltīja laiku, lai apgūtu un iedziļinātos dažādas ar lībiešiem un Kurzemes lībiešu krastu saistītās tēmās.

Pirmā nodarbība tika veltīta tam, lai bērni iepazītu Talsu Galveno bibliotēku un bibliotēkā pieejamos resursus un iespējas. Ar spēļu un stāstu palīdzību iepazinās ar Novadpētniecības lasītavas darbu un tajā pieejamajiem materiāliem, izmēģināja dažādus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

Otrā nodarbība tika veltīta lībiešu valodai. Jaunie un zinātkārie pētnieki, kopā ar grāmatas “Kūldalapš. Zeltabērns” autoru Jāni Medni, ceļoja un šūpojās lībiešu valodas viļņos, meklēja kopīgo latviešu un lībiešu valodās, lībiešu valodas atbalsis Ziemeļkurzemes puses vietvārdos. Jānis Mednis bērnus iepazīstināja ar zaļibaltzilā lībiešu karoga nozīmi. Zilā krāsa simbolizē jūru — līvu tautas dzīves pamatu, baltā krāsa — liedaga smiltis, ko zvejnieks redz no laivas jūrā, bet zaļā krāsa ir mežs, kas redzams aiz liedaga. Jaunā valoda, ko bērniem mācīja lībietis Jānis Mednis, kļuva par aizraujošu vasaras piedzīvojumu.

Trešajā nodarbībā dalībnieki viesojās Mazirbē, Pitragā un Kolkā, kur iepazina cilvēkus un vietas, kas Talsu novadā lepojas, glabā, kopj un popularizē lībiešu tradīcijas. Mazirbē „Stūrīšu –  Branku ” Lībiešu senlietu kolekcijas sētā bērnus sagaidīja saimniece, lībiete Gunta Gintere lībiešu tautas tērpā. Saimnieki nākuši no senas lībiešu – Taizeļu dzimtas, par ko vai ik katrs būs dzirdējis kādu interesantu nostāstu. Mājas saimnieku īpašumā ir jau vairāku paaudžu garumā un ikviens sētā saglabātais priekšmets ir ar savu stāstu un vietējo izcelsmi – pārdzīvojis karus, deportāciju un okupāciju laikus, bet mūsdienās cītīgi un ar mīlestību atjaunots.

Lībiešu krasta Pitraga ciemā, Andra Antmaņa “Krogu” sētā bērni iepazinās ar lībiešu amatniecības un sadzīves ainām –  aplūkoja un klausījās stāstus par daudzveidīgajiem senatnīgo žogu veidiem. “Krogu” māju saimnieks izveidojis vairāk kā 20 senā lībiešu krasta žogu paraugus, informāciju vācot internetā un pētot senas fotogrāfijas. Daudz jautājumu rosināja saruna par zvejniecību un zivju apstrādes tradīcijām lībiešu krastā, jo īpaši tad, kad no rokas rokā tika cilāta vēja zivs.

Kolkā Lībiešu saieta nama vadītāja Iveta Bekmane iepazīstināja ar saieta namā izvietoto, interaktīvo ekspozīciju “Kolka. Divas jūras. Viena sala. Trīs valodas”. Un neizpalika arī pastaiga uz Kurzemes pussalas tālāko ziemeļu punktu – Kolkasragu.

Noslēdzošajā nodarbībā, izmantojot teātra sporta elementus, vēlreiz atmiņā tika atsaukti iepriekšējās dienās gūtie iespaidi un zināšanas.

 

Talsu Galvenā bibliotēka projektu īsteno ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa “Kurzemes Kultūras Programma 2023” atbalstu.

Projekts realizēts Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā, kuras būvniecība tika pabeigta 2019. gadā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” ietvaros. Projekta mērķis bija Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkās. Tika veikta telpu pārbūve bibliotēkas vajadzībām – ēka ir pilnībā atbilstoša visām mūsdienu tehnoloģijām un vides prasībām, kam pamatā ir efektīva siltumapgāde, kā arī ventilācijas un rekuperācijas sistēmas. PLĀNOTAIS CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS (t CO2 gadā): 103.3561600. Secinājums – izpildās visi iesniegtie monitoringa gadi –  2022. gads – 107.081  2021. gads – 108.515  2020. gads – 104.797.