Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā

LNB Bērnu literatūras izsludināja skaļās lasīšanas sacensību 5.un 6.klasēm. Stendes bērnu bibliotēka pieteicās šajā projektā. Mērķis ir sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensība notiek trīs soļos – 1.solis: Sacensība vietējā mērogā, 2.solis: Reģionālais fināls un 3.solis: Nacionālais fināls.

8. decembrī bērnu bibliotēkā notika sacensība vietējā mērogā. Tajā piedalījās Estere Ābola, Keita Cielava, Samanta Cielava, Mārtiņš Mazkalniņš un Kristaps Sudrabiņš. Neatkarīga vērtēšanas komisija (Inta Ulmane, Dace Kristberga, Andris Priednieks) vērtēja skolēnu sniegumu pēc 9 vērtēšanas kritērijiem, kurus izstrādājusi LNB. Noklausoties sniegumu un sasummējot punktus, reģionālajam finālam, kurš notiks 14.martā Talsu tautas namā, tika izvirzīts 6.klases skolēns Kristaps Sudrabiņš.

Paldies visiem par piedalīšanos un komisijai par vērtēšanu!

 

11.12.2017.

Anita Bērziņa

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja