Metodiskās dienas aktualitātes maijā

 


2023. gada 10. maijā Talsu Galvenā bibliotēka organizēja Talsu novada bibliotekāru tiešsaistes semināru, kas norisinājās gan klātienē, gan ZOOM platformā.

Šajā tikšanās reizē novada bibliotekāri dalījās iespaidos, kas gūti pagājušajā mēnesī, piedaloties Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, kā arī pārrunāja aktuālos darba jautājumus.

Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki klātienes sesijā tikās ar Latvijas Pensiju sistēmas dalībnieku asociācijas projektu vadītāju Daci Stīpnieci.

Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga atgādināja par daudzveidīgajām aktivitātēm, kas notikušas Latvijas Bibliotekāru biedrības paspārnē.

Ar Latvijas Bibliotēku ideju tirgū gūtajām ierosmēm kolēģus informēja TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Elza Āboliņa un IRAN vecākā bibliotekāre Sanita Krauze

Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Kuldīgas Galveno bibliotēku un Saldus novada bibliotēku pastāstīja TGB Bērnu nodaļas vadītāja Vita Kukute.

 

 Semināra prezentācijas:

Dundagas bibliotēkas dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības aktivitātēs  / Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

Latvijas Bibliotēku ideju tirgū gūtās ierosmes / TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Elza Āboliņa ; TGB Informāciju resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre Sanita Krauze

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas Galveno bibliotēku un Saldus novada bibliotēku iegūtās idejas ieviešanai darbā ar bērniem un jauniešiem TGB Bērnu nodaļas vadītāja Vita Kukute un Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas, Rojas bibliotēkas, Sabiles bibliotēkas, Stendes bibliotēkas, Valdemārpils bibliotēkas Bērnu nodaļu speciālisti