Metodiskajā seminārā novada bibliotekāri tiekas tiešsaistē

 


2023. gada 12. aprīlī Talsu Galvenā bibliotēka organizēja Talsu novada bibliotekāru tiešsaistes semināru, kas norisinājās  ZOOM platformā.

Šajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika veltīta pasākumu un norišu plānošanai, digitalizācijas procesiem un to veicināšanai novada bibliotēkās, kā arī aktualitātēm profesionālajā pilnveidē un metodikā.

Tiešsaistes sesiju sāka žurnāla “Rīgas Laiks” izdevējs Dr. phil. Arnis Rītups ar informāciju un uzrunu novada bibliotekāriem.

TGB Vecākā bibliotekāre Aiga Naudiņa informēja par notikušo LNB bibliotēku darbnīcu “Dariet to, izmantojot Eiropas programmas!”.

Par 23. martā notikušo tematisko diskusiju reģionu galveno bibliotēku speciālistiem: “Digitalizācija bibliotēkās” informēja Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Lita Zandberga un Sociālo mediju speciālists Andžejs Beļevičs.

 Tiešsaistes semināra noslēgumā novada bibliotekāri pārrunāja dzirdēto un dalījās ar saviem plānotajiem digitalizācijas procesiem, lai veicinātu un paplašinātu novadpētniecības  materiālu pieejamību.

 

Metodiskās dienas prezentācijas:

Darbnīca Eiropas programmas

Digitalizācija bibliotēkās / Atskats