Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

 • Iespēja strādāt Internetā
 • Literatūras izsniegšana uz mājām
 • Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
 • Uzziņu sniegšana
 • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā
 • Konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā
 • Pieeja elektroniskajām datu bāzēm
 • Ofisa programmatūras izmantošana (MS Word, Excel)
 • Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem
 • TGB elektroniskā kataloga lietošana www.talsi.biblioteka.lv/alise/ (Informācija par TGB, Talsu reģiona publisko bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
 • Bezvadu internets (WIFI) projekta Trešais tēva dēls ietvaros

Talsu Galvenās bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

/Noteikumi Nr.6, apstiprināti Talsu novada domes sēdē 13.12.2012., lēmums Nr. 891, protokols Nr.24., 25.06.2015 lēmums Nr.294, protokols Nr.16, punkts 12./

Norēķināties iespējams tikai skaidrā naudā!

Pakalpojuma veids Daudzums Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07 €
A3 formāts 1 melnbalta lappuse 0,14 €
A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,43 – 1,42 €
Datorizdruka A 4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €
A 4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,28 – 1,42 €
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14 €
Informācija no maksas datu bāzēm (bez izdrukas) Atbilstoši datu bāzes īpašnieka cenrādim
Dokumentu iesiešana Ar iesiešanas iekārtu „Unibind” 0,03 € par 1 lapu
Iesiešana ar spirālēm 0,03 € par 1 lapu
Dokumentu laminēšana A3 formāta lapa 1,42 € par 1 lapu
A4 formāta lapa 0,92 € par 1 lapu
A5 formāta lapa 0,85 € par 1 lapu
A6 formāta lapa 0,43 € par 1 lapu
A7 formāta lapa 0,43 € par 1 lapu
Iespieddarbu vākošana (grāmatu, darba burtnīcu) A3 formāts 0,80 € par vienību
A4, A5 formāts 0,70 € par vienību
Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Nakts abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls 0,71 €
Svētku un izejamo dienu abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls 0,71 €