Marta metodiskā semināra tēma – darbs ar bērniem un jauniešiem

8. martā Talsu Galvenajā bibliotēkā notika kārtējais novada bibliotekāru metodiskais seminārs.

Šajā tikšanās reizē galvenā uzmanība bija veltīta bibliotēku darba metodikai un iespējām, strādājot ar jaunāko bibliotēku lasītāju un pakalpojumu izmantotāju daļu – bērniem un jauniešiem. Novada bibliotēku Bērnu nodaļu speciālisti iepazīstināja ar savas bibliotēkas pieredzi un paveikto, kas varētu rosināt un iedvesmot kolēģus darbam ar bērniem un jauniešiem, piedāvājot savus iedvesmas stāstus, rīkus un metodes, kā arī ļaus dažādot pasākumu un nodarbību saturu.

LNB Bibliotēku attīstības centra nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem Madara Freivalde iepazīstināja un ļāva ieskatīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra aktualitātēs un piedāvātajās iespējās, kā arī akcentēja un pievērsa uzmanību noderīgām tendencēm un citu Latvijas bibliotēku pieredzei darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju.

Mag. paed. Ligitas Smildziņas nodarbība “Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā” bibliotekāriem ļāva tīri praktiski ieskatīties un izmēģināt improvizācijas elementus, kas ne tikai noderēs ikdienas darbā ar bērniem un jauniešiem, bet ļaus arī pašiem bibliotekāriem kļūt brīvākiem, atraktīvākiem, radošākiem un atraisītākiem.

Semināra nobeigumā novada bibliotekāres priecēja  pavasarīgs Anda Grīvas un Andžeja Beļeviča muzikāls sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā.