Latviešu grāmatai 500

  

 


Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās unikālās vērtības, Talsu Galvenā bibliotēka  ir iesaistījusies LNB rīkotajā pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 500”, piedāvājot vairākas aktivitātes un nodarbības, ieplānojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lektoru viesošanos bibliotēkā laika posmā līdz 2025. gadam.

2024. gads

22024. gadā Talsu novada publiskās bibliotēkas turpina kopīgi doties pretī latviešu grāmatas piecsimtgadei. 2024. gada tēma ir bibliotēkas un lasīšana (novērtējot 500 gadus kopš pirmās publiskās bibliotēkas Latvijā aizsākumiem (1524. gadā tika dibināta Rīgas pilsētas bibliotēka).


2024. gada aktivitātes bibliotēkās:

Laidzes bibliotēkā plānota norise “Literārie koki Laidzē zaļos vienmēr!”;

Dundagas bibliotēkā plānots nodarbību un sarunu cikls “Biez grāmat, plāns laps” jeb dundzniks runę, las un rakst skaidar valad un duomę ka top grāmats (vietējos dialektos);

Pasākumu cikls Dundagas bibliotēkā “Manas ģimenes/dzimtas stāsts” 14. martā:

2023. gads

2023. gada tēma ir grāmatu un ideju izplatīšana un izdošana. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir izcēlusi izdevēja Anša Gulbja 150 gadadienu. Neatņemama bibliotēkas daļa ir grāmatu krājums, kas ir publiski pieejams apmeklētājiem. Katra grāmata ir vērtība, starp kurām atrodamas īpašas pērles. Talsu Galvenā bibliotēka turpina papildināt biogrāfisko datubāzi “Dižļaudis”, kas ietver informāciju par grāmatizdevējiem un autoriem, citu jomu pārstāvjiem, kas saistīti ar Talsu novadu. Piedāvājam apmeklēt nodarbības par grāmatām, to tapšanu (nodarbību saraksts pieejams šeit).

Talsu Galvenā bibliotēka 2023. gada 27. martā uzsākusi unikālā kultūras mantojum saglabāšanu vienotajā informācijas sistēmā “Digitālā bibliotēka”. Bibliotēka digitalizē Jāņa Tāles fotogrāfiju kolekciju “Talsi fotogrāfijās”, kurā iekļauti vairāki simti attēlu. Digitālajā bibliotēkā tiek veidota kolekcija “Talsu novadpētniecība”, kas ērti pārlūkojama ikvienam interesentam. Arī novada bibliotēkas ir uzsākušas pakāpenisku materiālu digitalizāciju un mūžsaglabāšanu vienotajā sistēmā. 

2023. gada aktivitātes bibliotēkās:

Seminārs “Pētniecības nozīme latviskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā” 24. novembrī:

Virtuālā izstāde “Atmiņu takas par novadniekiem” no 4. jūlija: 

Izzinoša pastaiga Talsu Jaunajos kapos “Pastaiga pa atmiņu takām” no 1. jūnija līdz 31. oktobrim:

Virtuālā izstāde “Maijas Laukmanes radošie lolojumi” no 2. maija:

Lielā talka Jaunajos kapos – Talsu Galvenā bibliotēka organizēja 15 ar bibliotēku, grāmatām, kultūru un literatūru saistītu personu kapavietu uzkopšanu un stāstīja klātesošajiem par apbedītajiem. 22. aprīlī:

Konkurss “Aleksandra Pelēča literārās prēmija” no 1. janvāra līdz 14. aprīlim:

Virtuālā izstāde “Senākās grāmatas Talsu Galvenajā bibliotēkā” no 6. marta:

Pasākumu cikls Dundagas bibliotēkā “Manas ģimenes/dzimtas stāsts”  no 29. marta:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lekcijas  metodiskajā dienā: Eva Ausēja “Jaunās LNB digitālās kolekcijas un sadarbības iespējas”, Anna Iltnere “Mūsdienu bibliotēkas tendenču atspoguļojums Latvijas Bibliotēku portālā” 11. janvārī:

Virtuālā izstāde “Valodniekam Kārlim Mīlenbaham 170” no 2. janvāra: 

Izstāde “Reto grāmatu izstāde Mērsraga bibliotēkā”:


2022. gads

Domājot par unikālajām rokrakstu un periodikas vērtībām, kas tiek glabātas Talsu Galvenajā bibliotēkā, šogad akcentētas viesu grāmatas un krājumā glabātie senākie laikraksti. Apmeklētāji tiek iesaistīti jaunu darbu radīšanā un bibliotekāri izglītojas kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

 

2022. gada aktivitātes bibliotēkā:

Raksts par 2022. gada aktivitātēm bibliotēkā:

Aktivitāte “Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī” 16.-23. decembris

Pasākuma “Bibliotēka svin 3 gadus Gaismas kalnā” laikā Novadpētniecības lasītava pārtop par sevis izzināšanas telpu, 25. novembrī:

Aktivitātes Dzejas dienu laikā – akcija “Raksti dzejā”, Dzejas busa pietura Dundagas bibliotēkā,  aktivitāte “Dzeja iziet ielās”:

Tematiskās nodarbības: 

  • “Senākā avīze Talsu Galvenajā bibliotēkā” 
  • “Raibu raibie rokraksti” 
  • “Grāmatu apstrāde 20. gadsimtā” 
  • “Periodiskie izdevumi Latvijā” 
  • “Grāmatu vēsture” 
  • “Bibliotēka. Grāmata. Profesija” 
  • ““Bez manis ir jau sācis iet mans liktenis,” Rainis. Literārā stunda veltīta Aspazijai”
  • “Grāmatu māksla”
  • “Vecvārdi literatūrā”
  • “Ko uzzinām no enciklopēdijām un vārdnīcām”

Apmeklēti Latvijas Nacionālās bibliotēkas semināri bibliotekāriem par programmu “Latviešu grāmatai 500”:

Apmeklēta Novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”:

Par programmu:

Tīmekļa vietne Latviešu grāmatai 500:  https://www.gramatai500.lv/

Latvijas bibliotēku portālā: https://www.biblioteka.lv/gramatai500/

Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: https://lnb.lv/news/latviesu-gramatai-500/

Par projektu 2023. gadam (01.03.2023.)  https://www.biblioteka.lv/projekts-cela-uz-latviesu-gramatai-500-latvijas-regionos-izdevejdarbiba-un-tekstu-izplatiba-senak-un-tagad/