Kurzemes reģiona “Lasīšanas vēstnese” – Jolanta Ģērmane

7. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika “Lielie lasīšanas svētki”, kuros tika sveikti arī aktīvākie vecāki – “Lasīšanas vēstneši”. Šogad kā Kurzemes reģiona “Lasīšanas vēstnese” tika godināta Dundagas bibliotēkas izvirzītā kandidatūra – Dundagas vidusskolas skolotāja Jolanta Ģērmane. Mūsu patiess cieņas apliecinājums un paldies par ieguldīto darbu skolēnu lasītprasmes veicināšanā!

Lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija skolotāja Jolanta ar savām audzināmām klasēm iesaistās jau kopš 2013.gada. Viņas pirmie Bērnu žūrijas eksperti nu jau mācās 6. klasē un joprojām ir aktīvi jauniešu žūrijas lasītāji – 2019. gadā 7 eksperti no vienas klases. Skolotāja Bērnu žūrijas aktivitātēs iesaista visus klases skolēnus un lasīšanai 2019. gadā atsaucās vairāki bērnu vecāki. 2019.gadā no skolotājas Jolantas klases ir 14 jaunie grāmatu eksperti. Skolotāja par privātajiem līdzekļiem ir pirkusi arī savai klasei nepieciešamās Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatas.

Pēc pasākuma Rīgā, skolotāja Jolanta stāsta:

„7. martā piedalījos LNB rīkotajā pasākumā ,, Lielie lasīšanas svētki’’. Uz pasākumu biju uzaicināta kā lasīšanas vēstnese no Kurzemes reģiona. Sveica vēstnešus no visiem Latvijas reģioniem: Laimu Bensoni, Ilzi Zaļankovsku, Diānu Pozdņikovu, Meldru Gailāni. Četras no vēstnesēm, tāpat kā es, strādā skolā. Man ir liels gandarījums par to, ka aizsāktais mudinājums lasīt grāmatas ir nesis augļus un lasīšanas žūrijas darbā iesaistās arvien vairāk bērnu, un liela daļa no iesaistītajiem bērniem kļūst par grāmatu lasītājiem un literatūras pazinējiem. Lasīšana nevarētu notikt bez sadarbības un atbalsta. Paldies 2.a klases skolnieka Kristapa mammai Liānai, kura šogad savam bērnam bija nopirkusi žūrijas grāmatiņas un, kad tās bija izlasītas, atnesa uz klasi, lai varētu lasīt arī citi. Lasīšanā iesaistās visa ģimene, jo, kad mazajam lasītājam pietrūkst spara, talkā nāk vecāki, brāļi, omes. Paldies arī bibliotekārītēm Rutai un Inai, kuras ir pretimnākošas, laipnas, atbalstošas un pacietīgas. Nākamgad ceru, ka lasītāju žūrijas pulku kuplinās arī klases vecāki. Mēs katrs apzināmies, cik liela vērtība ir grāmatu lasīšanai!”

 

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas

vadītāja Ruta Emerberga