Darbības virzieni:

 • Bibliotēkas krājumu komplektēšana un apstrāde sadarbībā ar izdevniecībām un grāmatu bāzēm;
 • Dokumentu individuālā un summārā uzskaite;
 • Novadu bibliotēku kopkataloga organizācija;
 • Metodiska un konsultatīva palīdzība novadu bibliotēkām krājumu komplektēšanā;
 • Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums Talsu Galvenajā bibliotēkā, Ausekļu, Sabiles, Stendes, Strazdes, Dižstendes, Dundagas, Valdemārpils, Balgales, Pastendes, Pļavu, Spāres, Kaltenes, Kolkas, Ķūļciema, Laucienes, Laidzes, Lubes, Lībagu, Mērsraga, Rojas, Valdgales, Vandzenes, Uguņu, Īves, Virbu bibliotēkās;
 • Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums Pastendes pamatskolas, Talsu pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu Kristīgās vidusskolas, Rojas vidusskolas, Mērsraga vidusskolas, Valdemārpils vidusskolas, Talsu novada vidusskolas bibliotēkās;
 • Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums Talsu novada muzeja bibliotēkā;
 • Konsultatīva palīdzība novadu bibliotēkām darbā ar sistēmu ALISE;
 • Metodiska un konsultatīva palīdzība skolu bibliotēkām;
 • Novadpētniecības ierakstu par novadu nosūtīšana LNB
 • IIS ALISE sistēmas administratora funkciju veikšana (datu imports un eksports);
 • IIS ALISE datubāzu (elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecība) darbības koordinācija un pieejamības nodrošināšana internetā (WEB PAC).

 

Dati uz 2022. gadu:

Elektroniskais kopkatalogs (dati no 2000.gada) – pavisam 60961 ieraksti;
Novadpētniecības datu bāze (regulāri papildinās) – 81717 ieraksti;
Turpinājumresursu eksemplāri – 5958; novadā – 47117;

 

Informācijas resursu attīstības nodaļa – 63291596; e-pasts: iran.tgb@talsi.lv

Dāvinājumu pieņemšana no privātpersonām:

Ar atlasi pieņem dāvinājumus no privātpersonām un organizācijām, Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:

 • aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
 • izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
 • valoda – pamatā latviešu valoda; populāra daiļliteratūra, detektīvi arī angļu un krievu valodā; grāmatas ukraiņu valodā;
 • bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai nodot Depozitārijam.