Rekvizīti –

Talsu novada pašvaldība

Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

Reģ. Nr. 90009113532

A/S SEB Talsu filiāle

Konts: LV49UNLA0028700130033

Saņēmējs: Talsu Galvenā bibliotēka

Adrese: Brīvības iela 17a, Talsi LV-3201

 


Administrācija

Direktore

Rita Alkšbirze

 rita.alksbirze@talsi.lv

 20223404

Direktores vietniece

Liene Rozenberga

biblioteka@talsi.lv

 63291595

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Elza Āboliņa

elza.abolina@talsi.lv   63291598

Vecākais bibliotekārs

Aelita Simsone

aelita.simsone@talsi.lv    25676733

Miranda Bērzkalne

tgb_gramata@talsi.lv   25676733

Sarma Niedrāja

tgb_gramata@talsi.lv   25676733

Vecākais bibliotekārs Novadpētniecības lasītavā

Sanita Balode

 sanita.balode@talsi.lv

novadpetnieciba@talsi.lv

63291597
 

Informācijas resursu attīstības nodaļa (IRAN)

Nodaļas vadītāja Lita Zandberga lita.zandberga@talsi.lv  63291597
Nodaļas vadītājas palīgs Aīda Arhipova iran.tgb@talsi.lv  63291596
Silvija Stinkeviča    63291596
Vecākais bibliotekārs Sanita Krauze sanita.krauze@talsi.lv  63291596
 

 Talsu Galvenās bibliotēkas
Bērnu nodaļa

 

Nodaļas vadītājas p.i. Vita Kukute

vita.kukute@talsi.lv

bernubiblioteka@talsi.lv

63237027
Vecākais bibliotekārs Vineta Mellenberga bernubiblioteka@talsi.lv   63237027
Dzintra Kristapsone bernubiblioteka@talsi.lv   63237027
 

Sociālo mediju speciālists

Andžejs Beļevičs

tgbinfo@talsi.lv

63291597

Vecākais bibliotekārs – pasākumu organizators

Dace Narubina

dace.narubina@talsi.lv

 
 

Tehniskie darbinieki

Uldis Skribāns
Anita Jansone
Sigita Oša
Ieva Strādniece