“Kas zina, ko grib – spēj ko grib” /Rainis/

19. un 20. jūlijā 9 bibliotēku darbinieki no Talsu novada piedalījās 8. Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārā Aizputes novada Kazdangas pagastā.

Abas dienas pagāja ļoti intensīvā zināšanu apguvē. Iepazināmies ar daudzu grāmatu autori, “Pavasara studijas” vadītāju Inesi Prisjolkovu. NLP treneris Artūrs Zeltiņš mūs iepazīstināja ar “Neirolingvistisko programmēšanu – mācību par personīgo meistarību”. Liepājas Universitātes pasniedzējas Vaira Kārkliņa un Vineta Kulmane stāstīja un rādīja par Latvijā sastopamajiem savvaļas augiem un to lietošanas iespējām, iepazīstināja ar savām grāmatām.

Pirmās dienas vakarā notika Kazdangas kauss – bibliotekāru sporta spēles, kurās ar lielu pārsvaru pirmo vietu ieguva Talsu komanda. Ļoti atraktīvs bija vakars kopā ar Rucavas danču klubu. Seminārā piedalījās pavasarī ievēlētā Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, kuras uzaicināti aktīvi piedalījāmies diskusijā par LBB jaunās valdes stratēģiju 2017. – 2020.gadam.  Šajās dienās iepazinām Kazdangas ievērojamākās vietas un ļaudis, dalījāmies pieredzē ar Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un Saldus kolēģiem par dažādām darba aktualitātēm.

Rakstu sagatavoja:

TGB direktore  Vija Nagle