“Jaunatnes stāsti rītdienai” Talsu Galvenajā bibliotēkā

Talsu Galvenajā bibliotēka septembrī notika nodarbību cikls jauniešiem “Jaunatnes stāsti rītdienai”. Nodarbību laikā jaunieši izzināja latviešu folkloras materiālu veidus, stāstniecības nozīmi nemateriālā kultūras mantojuma kontekstā un vietējās kopienas pastāvēšanā.

Visās projekta norisēs piedalījās 19 jaunieši. Jaunieši izzināja Latviešu folkloras krātuves krājumu, tajā uzkrātās un glabātās vērtības, guva ieskatu latviešu folkloras vēsturē. Folkloras pētnieks Guntis Pakalns pastāstīja par folkloras iedalījumu, tās pētniecību un  sīkāk skaidroja atsevišķu žanru īpatnības un atšķirības, dalījās ar teiku, nostāstu un citu folkloras vienību piemēriem par Talsiem. Lektors demonstrēja stāstu stāstīšanas piemērus un paņēmienus, tā veicinot izpratni par stāstniecību, kā aizraujošu un interesantu nodarbi.

Nodarbību cikla laikā jaunieši arī paši iejutās stāstnieku lomā. Lai izprastu, kāpēc vieni un tie paši nostāsti, pasakas, teikas un citi folkloras materiāli bieži vien ir sastopami dažādās versijās un variācijās, jaunieši ar spēles palīdzību pieredzēja stāsta izmainīšanos līdz nepazīšanai – viena atgadījuma stāstīšana “no mutes mutē” pārtapa par līdzīgu stāstu ar citiem tēliem. Jaunieši labāk izprata folkloras pierakstītāja lomu nemateriālā kultūras mantojuma fiksēšanā, izmantojot neierastu pieeju teikas piefiksēšanai – komiksu zīmēšanu un uzzīmētā komiksa (teikas) atšifrēšanu. Noslēguma nodarbībā jaunieši prezentēja grupā sagatavoto mājas darbu – stāstu brīvi izvēlētā formā par kādu dzirdētu vai izdomātu notikumu kopienā, sadzīvē, apkārtnē.

Nodarbību cikla norises fotogrāfijas un jauniešu sagatavotie materiāli ir pieejami Novadpētniecības digitālajā krājumā (Novadpētniecības lasītavā) un Digitālajā bibliotēkā kolekcijā “Talsu novadpētniecība”.

Nodarbības jauniešiem sniedza ne tikai jaunas zināšanas, bet arī veicināja un attīstīja jauniešu prasmes publiski uzstāties, stāstīt, sadarboties un ieklausīties vienam otrā.

Paldies par pasākuma atbalstu arī SIA “Nārone”.

Lita Zandberga

Talsu Galvenās bibliotēkas Informācijas un resursu attīstības nodaļas vadītāja

Pirmā nodarbība:

Otrā nodarbība:

Trešā nodarbība:

Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa “Kurzemes Kultūras Programma 2023” atbalstu.