Izstādes oktobrī

Visu mēnesi      Tēlniekam Ojāram Feldbergam – 70

 

01.10. – 15.10.   Man liktenis ir raibu mūžu piešķīris…  E.Veidenbaumam – 150

09.10. – 15.10.   Pie mums viesos rakstnieces Inga Ābele un Andra Manfelde

16.10. –  31.10.     Raksniecei Lūcijai Ķuzānei – 90

16.10. – 31.10.    “Sargāsim sevi” / cikls veselībai