mazpilSētas stāstnīca. Saruna ar Silviju Skromuli


Pasākuma apraksts


26. februārī 13:00 Mazpilsētas stāstnīcā tiksimies ar Silviju Skromuli, kuras mūžs ir cieši saistīts ar Talsu Galveno bibliotēku. Ilggadēja Talsu Galvenās bibliotēkas bibliotekāre un bibliogrāfe – darba mūžā publicējusi rakstus par novada ievērojamām personībām Talsu novada laikrakstā „Talsu Vēstis”, apkopojusi materiālus par ievērojamiem novadniekiem. 1998. gadā izdota monogrāfija „Talsu novada literāti: 20. – 90. gadā”. Ar šo darbu Silvija Skromule 2000. gadā saņem pirmo Aleksandra Pelēča literāro prēmiju.

Tiešsaistē pieslēgties aicināts ikviens interesents TGB facebook lapā – https://www.facebook.com/TalsuGB

Iepriekšējos sarunu cikla pasākumu ierakstus vari skatīt ŠEIT.


“MazpilSētas stāstnīca”, tā ir iespēja brīvā, nepiespiestā sarunā satikt Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus — rakstniekus, dzejniekus, aktierus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Visdažādāko jomu pārstāvjus, kuru vārds un personība jau ir vai vēl tikai nākotnē tiks spilgti iezīmēts Talsu pilsētas un novada vēsturē. Tomēr sarunu cikla pamatmērķis ir iegūt un saglabāt vēsturei Talsu novadam nozīmīgu personību stāstus par sevi, ieskatoties pagātnē un šodienā, stāstus par savu laiku un vietu Talsos, par ceļu, kas veidojis un uzturējis personības radošo garu. Visas sarunas tiek ierakstītas un saglabātas audio un video formātā.