mazpilSētas stāstnīca / Saruna ar Sanitu Liepiņu, Paulu Kārkluvalku un Ģirtu Grenevicu


Pasākuma apraksts


Kārtējā “mazpilSētas stāstnīca” tikšanās reizē 17. maijā 13:00, pie mums viesosies mediju vidē strādājošas personības, kas ar jaunām idejām, neatlaidīgu darbu un inovatīviem risinājumiem nemitīgi attīsta informatīvo telpu Talsu novadā –

operators, SIA “TV 9 Pakalni” dibinātājs Ģirts Grenevics, kurš kopš jaunības aizrāvies ar fotografēšanas un video veidošanas smalkumiem;

talsiniece, SIA “SILK MILK Media” valdes locekle Sanita Liepiņa, kura no bērnu dienām zinājusi, ka strādās par žurnālisti;

laikraksta “Talsu Vēstis” galvenā redaktore Paula Kārkluvalka, kura darbojas ne tikai žurnālistikā, bet arī mārketinga un pārdošanas jomā.

 

Stāstos iepazīsimies ar mūsu viesiem un uzzināsim par mediju attīstību novadā.


“MazpilSētas stāstnīca”, tā ir iespēja brīvā, nepiespiestā sarunā satikt Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus — rakstniekus, dzejniekus, aktierus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Visdažādāko jomu pārstāvjus, kuru vārds un personība jau ir vai vēl tikai nākotnē tiks spilgti iezīmēts Talsu pilsētas un novada vēsturē. Tomēr sarunu cikla pamatmērķis ir iegūt un saglabāt vēsturei Talsu novadam nozīmīgu personību stāstus par sevi, ieskatoties pagātnē un šodienā, stāstus par savu laiku un vietu Talsos, par ceļu, kas veidojis un uzturējis personības radošo garu. Visas sarunas tiek ierakstītas un saglabātas audio un video formātā.