mazpilSētas stāstnīca / Guntis Pakalns


Pasākuma apraksts


Talsu Galvenā bibliotēkā 21. septembrī 13.00 aicinām uz kārtējo sarunu ciklā ,,mazpilSētas stāstnīca’’.

 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieka Dr. philol. Gunta Pakalna vārds Talsu pusē nav svešs – novadnieks, Anša Lerha-Puškaiša māsas Anlīzes mazmazdēls, viens no aktīvākajiem stāstnieku kustības aizsācējiem Latvijā.

Tiešsaistē pieslēgties aicināts ikviens interesents TGB facebook lapā – https://www.facebook.com/TalsuGB

“MazpilSētas stāstnīca”, tā ir iespēja brīvā, nepiespiestā sarunā satikt Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus — rakstniekus, dzejniekus, aktierus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Visdažādāko jomu pārstāvjus, kuru vārds un personība jau ir vai vēl tikai nākotnē tiks spilgti iezīmēts Talsu pilsētas un novada vēsturē. Tomēr sarunu cikla pamatmērķis ir iegūt un saglabāt vēsturei Talsu novadam nozīmīgu personību stāstus par sevi, ieskatoties pagātnē un šodienā, stāstus par savu laiku un vietu Talsos, par ceļu, kas veidojis un uzturējis personības radošo garu. Visas sarunas tiek ierakstītas un saglabātas audio un video formātā.