Ēnu diena Pastendes bibliotēkā

14.februārī Pastendes bibliotēkā divas Talsu 2. vidusskolas 12.klases meitenes ēnoja bibliotekāra darba ikdienu. Meitenes iepazina ne tikai lasītāju apkalpošanu, bet arī  bibliotekārā darba neredzamo pusi.