Dundagas “Pūčulēnu skolas” mācību gada noslēgums

Grāmatu starts Dundagā

Dundagā lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu Starts” ietvaros jau septīto mācību gadu darbojas mazo “Pūčulēnu skola”. Šī programma izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā un finansiāli tā iespējama ar LNB Atbalsta biedrības, Latvijas pašvaldību (mūsu gadījumā – Talsu novada pašvaldība) un ziedotāju atbalstu.

Programmas galvenais uzdevums ir savest grāmatu kopā ar bērnu un viņu ģimeni, jo kopīga lasīšana un lasīšana priekšā bērnam ir ļoti, ļoti svarīga jau no agra vecuma. Bibliotēka šai ziņā var palīdzēt, jo mūsu krājumā ir daudz interesantu un vecumam atbilstošu grāmatu.

Dundagas bibliotēka, programmas ietvaros, darbojās kopā ar Dundagas PII “Kurzemīte” grupiņu “Taurenītis” (4 gadīgi bērniņi) un mums bija 19 zinātkāri pūčulēni kopā ar savām ģimenēm. Mūsu mācību gads sākas oktobrī. Esam kopā lasījuši, zīmējuši, veidojuši. Iepazinām grāmatiņas un bibliotēku. Mazie taurenīši bibliotēkā viesojās katru mēnesi un esam kopīgi darbojušies trīspadsmit dažādās tematiskajās nodarbībās.

16.maijā mūsu pūčulēniem bija mācību gada noslēgums kopā ar bibliotēkas Gudro Pūci. Liecību vietā mūsu skoliņā ir dāvana – pūces mugursomiņa ar Ineses Zanderes grāmatu “Vai grāmatai ir knābis?” un mūsu simbola Pūces mīksto rotaļlietu. Savukārt vecāki jau iepriekš saņēmuši izglītojošu materiālu par lasīšanu. Noslēguma nodarbībā bērni izgatavoja katrs savu pūcīti, bet tad, izdzirdot laukā skanam mūziku un dziesmas, kopā ar Gudro Pūci devās ārā zaļā pļaviņā, kur satika Pūcītes draugu Lāci.  Un tā nopietnā nodarbošanās beigās noslēdzās ar kopīgām dejām un rotaļām.

Dundagas bibliotēka saka paldies saviem pūčulēniem un viņu ģimenēm par darbošanos un bibliotēkas apmeklējumiem! Paldies LNB Atbalsta biedrībai un Talsu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu! Paldies Dundagas PII “Kurzemīte” grupiņas “Taurenītis” atsaucīgajām pedagoģēm Līgai Enzelei un Inetai Feldentālei, pedagoga palīgam Sintijai Bumbierei par ciešo sadarbību! Īpašs paldies Evijai Cirvelei par neaizmirstamu pārsteigumu bērniem un pieaugušajiem!

Vēlam arī vasarā pavadīt laiku kopā ar bērnu, lasot interesantas grāmatas, šie mirkļi ir neatsverami!   

Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

 

Adrese:

Talsu iela 7, Dundaga, Talsu novads, LV-3270

Tālr.: +371 26484194