Dundagas “Pūčulēnu skolas” mācību gada noslēgums

 


Dundagā lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu Starts” ietvaros jau sesto mācību gadu darbojas mazo “Pūčulēnu skola”. Šī programma izveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā un finansiāli tā iespējama ar LNB Atbalsta biedrības, Latvijas pašvaldību (mūsu gadījumā – Talsu novada pašvaldība) un ziedotāju atbalstu.

Programmas galvenais uzdevums ir savest grāmatu kopā ar bērnu un viņu ģimeni, jo kopīga lasīšana un lasīšana priekšā bērnam ir ļoti, ļoti svarīga jau no agra vecuma. Bibliotēka šai ziņā var palīdzēt, jo mūsu krājumā ir daudz interesantu un vecumam atbilstošu grāmatu.

Dundagas bibliotēka, programmas ietvaros, darbojās kopā ar Dundagas PII “Kurzemīte” grupiņu “Sienāzītis” (4 gadīgi bērniņi) un mums bija 17 zinātkāri pūčulēni kopā ar savām ģimenēm. Mūsu mācību gads sākas oktobrī. Esam kopā lasījuši, zīmējuši, veidojuši. Iepazinām grāmatiņas un bibliotēku. Mazie sienāzīši bibliotēkā viesojās katru mēnesi un esam kopīgi darbojušies deviņās dažādās tematiskajās nodarbībās: “Daudzveidīgais ābols”, “Emociju diena”, “Ziemeļvalstu literatūra”, “Cūciņa Peppa sastop Ziemassvētku vecīti”, “Cūciņa Peppa dodas uz bibliotēku”, “Divas pasaules – virtuālā un reālā”, “Drošība internetā”, “Grāmatu Starta noslēgums kopā ar Cūciņu Peppu”.

 

30.maijā mūsu pūčulēniem bija mācību gada noslēgums kopā ar viņu iemīļoto grāmatu un filmu varoni Cūciņu Peppu. Liecību vietā mūsu skoliņā ir dāvana – pūces mugursomiņa ar Māras Cielēnas grāmatu “Es protu zīmēt visu ko” un mūsu simbola Pūces mīksto rotaļlietu. Savukārt vecāki jau iepriekš saņēmuši izglītojošu materiālu par lasīšanu. Noslēguma nodarbībā bērni zīmēja katrs savu cūciņu, kuras pēc tam visas satikās saules apspīdētā pļavā un Cūciņa Peppa palīdzēja kopīgi uzrakstīt stāstiņu.

Dundagas bibliotēka saka paldies saviem pūčulēniem par darbošanos! Paldies LNB Atbalsta biedrībai un Talsu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu! Vēlam arī vasarā pavadīt laiku kopā ar bērnu, lasot interesantas grāmatas, šie mirkļi ir neatsverami!   

 

Dundagas Cūciņu Peppu uzklausīja Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga.