Dundagā „Skaļās lasīšanas” sacensības ir uzsāktas

2017. gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs pirmo reizi aicināja bibliotēkas kopā ar skolām iesaistīties jaunā lasīšanas veicināšanas programmā „Skaļā lasīšana”. Ideja un pieredze pārņemta no Nīderlandes, kur šāda veida lasīšanas sacensības norit jau vairāk kā 20 gadus. Dalībnieki ir 5. un 6.klašu skolēni (11 – 12 gadu vecums).

Sacensības vispirms notiek skolu līmenī, kur tiek izvirzīts viens pārstāvis dalībai reģionālajā konkursā, kurā, savukārt, noskaidro labāko dalībai republikas „Skaļās lasīšanas” sacensībai.

Dundagas bibliotēka sadarbībā ar skolu aicina bērnus iesaistīties šajā lasīšanas veicināšanas programmā. Šī gada 20.februārī Dundagas bibliotēkā notika atlases konkurss, lai izvirzītu mūsu pārstāvi dalībai reģionālajā konkursā. Atlasē piedalījās trīs skolēni – Evelīna Jaunbirze no 5.a klases, Adrians Blaumanis un Hanna Karlīna Burnevica no 5.b klases. Žūrijā strādāja Vaira Kamara, Inga Blūmentāle un Evita Zoltāne. Dalībnieku uzdevums – 3 minūšu laikā jāiepazīstina ar sevi, izvēlēto grāmatu un jānolasa fragments. Žūrijai nav viegls uzdevums, jo katra bērna uzstāšanās jāvērtē pēc vairākiem kritērijiem. Republikas „Skaļās lasīšanas” sacensībās dalībniekiem ir jālasa paša sagatavotais grāmatas fragments un papildus tiek dots lasīts jauns teksts. Dundagā žūrija dalībniekiem arī piedāvāja lasīt papildus fragmentu no grāmatas. Šeit nu mēs pieaugušie varam domāt – cik mums šāds uzdevums būtu viegli vai sarežģīti paveicams. Tāpēc uzteicama ir bērnu aktivitāte dalībai šajās sacensībās!

Izvērtējot ļoti daudzus plusus un mīnusiņus, žūrija kā šī gada „Skaļās lasīšanas” vēstnesi no Dundagas vidusskolas izvirzīja Hannu Karlīnu Burnevicu no 5.b klases (skolotāja Zoltāne Evita). Vēlam Hannai veiksmīgu startu 11.martā Talsos.

 

Informāciju sagatavoja Dundagas novada Centrālās bibliotēkas

vadītāja Ruta Emerberga