Decembris Laidzes bibliotēkā

Decembris Laidzes bibliotēkā ir sācies ar izstādi “Eņģeļi logos”, kurā apskatāmi vairāk nekā 40 eņģeļi, kas izvietoti bibliotēkas logos. Eņģeļus veidojuši Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” audzēkņi kopā ar vecākiem, un ir jūtams – katrā darbā ielikts liels sirds siltums. Sirsnīgs un aizkustinošs bija arī veids, kādā bērni savus darbus atnesa un nodeva izstādei – eņģeļi tika pasniegti bibliotēkā pa logu, un, raugoties no malas, izskatījās, ka bibliotēkā “salido eņģeļi”. Laidzes bibliotēka pateicas “Papardītei” par sadarbību un atsaucību šīs neparastās, gaišuma piepildītās izstādes tapšanā. Izstādi papildina arī vairāk nekā 20 grāmatas par eņģeļiem, daļa grāmatu uz izstādes laiku ir atceļojušas no Talsu Galvenās bibliotēkas.

Ārkārtējās situācijas laikā izstādes Laidzes bibliotēkā apskatei pieejamas individuāli. Decembris ir sagaidīts arī ar izstādi, kas veltīta mūsu novadnieka Krišjāņa Valdemāra 195 gadu jubilejai. Lai atceramies, ka par diženāko 19. gadsimta latvieti dēvētajam K. Valdemāram jāpateicas arī par latviešu pirmo publisko bibliotēku dibināšanu, un lai K. Valdemāra iniciatīvas bagātā personība un idejas iedvesmo mūs arī šajos laikos!

Vēl var apskatīt retrospektīvo Talsu Mākslas skolas izstādi, kurā redzami latviešu ornamenti, motīvi no tautasdziesmām un pasakām – tie ir darbi, kas fascinē ne tikai ar savu estētiku, bet arī ar faktu, ka ir tapuši pirms desmit un divdesmit gadiem. Kopā ar šo izstādi Laidzes bibliotēka aicina arī reižu reizēm atvēlēt laiku, lai ielūkotos apjomīgajos “Latvju dainu” sējumos, kas turklāt pieejami arī internetā www.dainuskapis.lv. Tautasdziesmu viedā dzīvesziņa, bagātā valoda, ritms ir patiess, dziļš un daiļš garīgā spēka avots.

Atgādinām arī, ka saturiskai laika piepildīšanai līdzās grāmatu lasīšanai noder Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve www.redzidzirdilatviju.lv, tā piedāvā brīvu pieeju  kinohronikām, fotogrāfijām, skaņu ierakstiem, aptverot laiku no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām.

Lai spējam vienmēr rast pozitīvas emocijas un gūt jaunas zināšanas!

 

Laidzes bibliotēkas vadītāja             Ieva Jaunupe

 

 

Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” vecāko audzēkņu grupa “Bitītes” kopā ar pirmsskolas skolotājām Sarmīti Šakali (no kreisās) un Elīnu Vērzemnieci pie Laidzes bibliotēkas ar pašu veidotajiem eņģeļiem izstādei “Eņģeļi logos”