Talsu Galvenās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Talsu Galvenās bibliotēkas, Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldības publisko un izglītības iestāžu bibliotēku krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.
Meklēt katalogā (Katalogi – izvēlēties “Elektroniskais katalogs”)

Novadpētniecības datubāzē apkopotas bibliogrāfiskas ziņas par rakstiem no grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem, kuros atrodama informācija par visu, kas attiecināms uz vēsturisko Talsu rajona teritoriju – ziņas par vietām, iestādēm, cilvēkiem, notikumiem.
Meklēt datubāzē (Katalogi – izvēlēties “Novadpētniecība”)

Vārdnīcā iekļauta informācija par cilvēkiem, kuri ar savu radošu darbu darījuši Talsu pilsētas un visa novada vārdu atpazīstamu pārnovados un ārpus Latvijas.

Talsu Galvenās bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas šādas autorizētās tiešsaistes datubāzes 
(par iespējām izmantot šīs datubāzes interesēties Talsu Galvenajā bibliotēkā):

Digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Datubāze ir SIA “Tilde” veidots interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta latviešu literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem. Reģistrētiem RCB lietotājiem datubāzi iespējams izmantot arī attālināti – jautājiet bibliotekāram!

News.lv ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk nekā 100 dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu (pieejami pilnie teksti). Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada.

Universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datubāze, kurā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – bērniem,  pusaudžiem, studentiem un pieaugušajiem. Reģistrētiem TGB lietotājiem datubāzi iespējams izmantot arī attālināti – jautājiet bibliotekāram!

Attālinātās piekļuves Britannica Online Library  Edition saite – ŠEIT

Ikviens interesents var izmantot valsts nozīmes kopkatalogu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Nacionālā enciklopēdija