Četru dzejas grāmatu atvēršanas svētki

 


Dundagas bibliotēkā 30.septembrī notika četru dzejas grāmatu atvēršanas svētki.

Dzeja, dzejolis savā pamata būtībā ir visnotaļ interesants un spēcīgs žanrs, jo vienā dzejolī iespējams ietvert pat vesela romāna spēku un notikumus. Šā gada pirmajā pusē Dundagas bibliotēka saņēma vairāku dzejas grāmatu dāvinājumus un priecājamies, ka bija iespēja šīs grāmatiņas kopīgi atvērt. Visām četrām grāmatām ir viena kopīga pazīme, proti, tās visas izdotas izdevniecībā “Ezerrozes grāmatas”.

Viena no šīm grāmatām ir Lotāra Dubkēviča “Ziemassvētku burtnīciņa”. Vienā no dzejoļiem ir šādas rindas:

 “Uzdāvini sev un man

Puteklīša prieciņus ”.

Mūsuprāt, tas lielais prieks tieši veidojas no šādiem maziem puteklīšu prieciņiem un mums vajag mācīties priecāties. Šoreiz patiess prieks par skolotājas Jolantas Ģērmanes un viņas klases audzēkņiem, kuri ilustrējuši šo grāmatiņu. Jolanta pastāstīja, ka ar dzejnieku iepazinusies kādā no apmācību semināriem (Dubkēviča k-gs ir Banku Augstskolas docents) un neformālās sarunās aizrunājušies līdz dzejai un grāmatām. Viņam iepatikusies ideja, ka bērni varētu zīmēt ilustrācijas un tā radusies šī sadarbība. Bērniem attēlu zīmēšanas un saskaņošanas process aizņēmis turpat trīs mēnešus. Rezultātu varat aplūkot pie mums bibliotēkā bērnu darbu izstādē. Grāmatā zīmējumus un tekstu kārtojis Kārlis Ģērmanis, kas jaunietim arī bijis jauns izaicinājums un pieredze.

Daļa no mums līdz pasākumam bija turējuši rokās un lasījuši skolotājas Evitas Zoltānes dzejas grāmatu “Veltījumi”. Evita pastāstīja, ka doma par savu grāmatu ir bijusi jau kādu laiku, kaut vai tikai zemapziņā, jo sapratusi, ka tas nav tik vienkārši. Viņa, gatavojot informācija par Jolantas klases bērnu ilustrācijām, uzzināja par izdevniecību “Ezerrozes grāmatas”. Radās interese uzzināt vairāk par šo izdevniecību un tā pa maziem solīšiem, saprasts, ka ir reāla iespēja izdot savus dzejoļus grāmatiņā. Turpmākajos darbos tikusi iesaistīta visa ģimene, jo grāmatas noformējumā izmantoti fotoattēli no ģimenes personīgā arhīva un meitas Ances Enijas zīmējums. Evita sarunā norādīja, ka ģimenes atbalsts bijis ļoti svarīgs. Šī grāmata ir īpaša ar to, ka dzejoļi nav klasiski mums ierastajā veidā, bet tie tiešām ir veltījumi konkrētam cilvēkam, notikumam, vietai. Tamdēļ, šī grāmata ir drosmīga, jo daudz ko atklāj par pašu autori un viņas dzīves gājumu. Priecē, ka Evita turpina rakstīt. Viņas dzeja ir iekļauta kopkrājumā “Par mīlestību un …”. Ieskatam dažas rindiņas:

Ko nesīs nākotne, to varam tik minēt,

Bet vai minēt vajag, vai to vajag zināt?

Dzīvot šodien un rīt, neaizmirst

Par vakardienu,

Censties būt laimīgam, novērtēt

Mirkli ikvienu.”

Nākamais stāsts ir par lasošu un, tagad jau zinām, arī dzeju rakstošu jaunieti, Dundagas vidusskolas skolnieci Hannu Karlīnu Burnevicu. Viņa mums pašā vasaras sākumā uzdāvināja dzejas krājumu “Es tikai gribu laimīgs būt”, kurā iekļauts Hannas dzejolis. Jautāta par to vai mūsdienās jaunieši raksta dzeju, Hanna saka, ka droši vien ir kas raksta, taču lielā atklātībā to nedara. Hannai pašai palaimējies, ka blakus bija skolotāja Evita ar savu iedrošinājumu un atbalstu. Mums ļoti žēl, ka jauniete, kā sākumā bija plānots, nevarēja klātienē piedalīties pasākumā, taču priecājamies, ka ar mūsdienu iespējām attālināti “saslēdzāmies”. Patiess prieks par Hannas jaunajiem dzejoļiem, kurus viņa mums nolasīja, tie tiešām bija skaisti. Paldies!

Tā sapņu mūzika, kas mani skauj.

Tas sapnis, kas aizrauj mani.

Tas sapnis, ko sapņoju es.”

Kurš gan no mums bērnībā nav sapņojis? Vairāk vai mazāk, taču noteikti ikviens. Šī pasākuma laikā visi kopīgi vēlējām, lai Hannai piepildītos viens no viņas sapņiem. Kāds? Tad jums jāatnāk un jāizlasa dzejolis grāmatā.

Lūk kā savijušies vienkopus triju lasošu un radošu Dundagas cilvēku dzīves mirkļi. Dundagas bibliotēka aicina lasīt un sapņot! Lai piepildās!

              

P.S. Mūsu bibliotēkas kaķenīte Poga bija sajūsmā par pasākumu un, kā ierasts, steidzās ieņemt vietu pirmajā rindā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Dundagas bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga