“Ceļo droši” zināšanu tests Laidzes bibliotēkā

No 5. līdz 9. jūnijam Laidzes bibliotēkas apmeklētāji tika iepazīstināti ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas (ĀM) kampaņu “Ceļo droši”, kuru veido tests par drošas ceļošanas jautājumiem (https://www.celodrosi.eu/lv/), mobilā aplikācija ar ceļotājiem noderīgu informāciju, atrodoties ārzemēs (http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/aplikacija-celo-drosi), kā arī studijas “VFS Films” uzņemti klipi par cilvēktirdzniedzības, fiktīvo laulību un narkotiku kontrabandas draudiem, kas pēdējos gados kļuvuši aktuāli arī Latvijas valsts piederīgajiem (http://vfs.lv/celo-drosi-arlietu-ministrijas-kampana-2/). Kampaņas “Ceļo droši” mērķis ir veicināt informētību par to, kā pasargāt sevi no iekļūšanas nepatīkamās situācijās, esot citās valstīs, un kur vērsties problēmu gadījumā.

 

Laidzes bibliotēkā testu par ceļošanas jautājumiem kārtoja 27 dažāda vecuma grupu skolēni, saņemot no ĀM dāvanā “Ceļo droši” grāmatzīmi un zīmuli, mobilās aplikācijas uzlīmi un vizītkarti.

 

Informāciju sagatavoja –  Ieva Jaunupe