Lielā iela 24

1882

Hirša Tova pārdotavā atver bibliotēku, kurā daļu no pārdodamajām grāmatām var aizņemties lasīšanai. Līdzīga veida iespējas sāk piedāvāt arī citi grāmatu tirgotāji.

Talsi. Grunska viesnīca Mīlenbaha ielā

1888

Pie 1887. gadā dibinātās Latviešu Sadraudzīgās biedrības tiek izveidots “Lasāmais galds” un iekārtota bibliotēka.

Talsi. 1905. gads

1905

1905. gada 5. decembrī, nemieru laikā, dragūni nodedzina ēku Mīlenbaha ielā 4, kurā, dažās telpās, darbojas Latviešu Sadraudzīgā biedrība un bibliotēka. Viss bibliotēkas krājums iet bojā.

Latviešu Sadraudzīgās biedrības nams. A. Druviņa foto

1912

Bibliotēka tiek ierīkota par Talsu iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem uzceltajā Sadraudzīgās biedrības namā, kuras krājums Pirmā Pasaules kara laikā atkal iet bojā.

1922

1922. gadā Pilsētas valdes telpās (Lielā iela 31) darbu sāk Talsu pilsētas bibliotēka.

1945

Par Talsu pilsētas (vēlāk apriņķa un rajona) bibliotēkas vadītāju Lielā ielā 19 tiek iecelts Jānis Tāle, kurš ar savu neaptveramo entuziasmu, arī pēc došanās pensijā, līdz pat 80. gadu sākumam veido un uztur savu mūža darbu – Dzejas tematisko kartotēku.

1951

1951. gada 15. septembrī, Kalna ielā 3, savas durvis ver Talsu Bērnu bibliotēka. Bibliotēka vairākkārt maina savu atrašanās vietu, līdz 1977. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz telpām Lielā (Gagarina) ielā 27, kur bibliotēka darbojas līdz pat 2019. gadam.

1956

Talsu rajona bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām Lielā ielā 22.

1998

1998. gada 1. jūlijā Talsu rajona padome nodod bibliotēku Talsu pilsētas pašvaldības pārziņā un līdz ar gaidāmo reģionālo reformu, bibliotēkai tiek piešķirts jauns statuss – Talsu Galvenā bibliotēka.

2002

2002. gadā 25. aprīlī Talsu Galvenā bibliotēka savu darbu sāk 1. maija ielā 28, Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

2019

2019. gada 25. novembrī svinīgi savas durvis ver jaunā bibliotēkas ēka, kas savu jauno atrašanās vietu ieguvusi pašā pilsētas centrā, Leču kalnā, Brīvības ielā 17a. Ēkas projektu izstrādājis arhitekts Dēvijs Šīraks (Alberta Projekti), iekārtojumu un vizuālo dizainu veidojusi dizainere Zane Skalberga. Būvdarbu veicējs PS “Talsu Statiskais Spriegums”.

Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas būvniecība tika pabeigta 2019. gadā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” ietvaros. Projekta mērķis bija Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkās. Projekta kopējās izmaksas 3067538 EUR, EKKI finansējums 1439369 EUR. Tika veikta telpu pārbūve bibliotēkas vajadzībām – ēka ir pilnībā atbilstoša visām mūsdienu tehnoloģijām un vides prasībām, kam pamatā ir efektīva siltumapgāde, kā arī ventilācijas un rekuperācijas sistēmas. PLĀNOTAIS CO2 EMISIJAS SAMAZINĀJUMS (t CO2 gadā): 103.3561600. Secinājums – izpildās visi iesniegtie monitoringa gadi –  2022. gads – 107.081,  2021. gads – 108.515,  2020. gads – 104.797.