Bibliotēkas Lielā talka Jaunajos kapos

 

Talsu Galvenā bibliotēka, noslēdzot Bibliotēku nedēļu,  22. aprīlī organizēja Lielās talkas aktivitāti Talsu Jaunajos kapos. Siltajā, saulainajā pavasara dienā tika uzkoptas 15 novadnieku – literātu, grāmatu autoru, ar bibliotēku cieši saistītu personu kapavietas. Klātesošajiem bibliotekāres pastāstīja par apbedītajiem novadniekiem.

Talkas dalībnieki uzkopa ilggadējā Talsu rajona bibliotēkas direktora, dzejas kartotēkas veidotāja un sabiedriski aktīva darbinieka Jāņa Tāles, bibliogrāfes Margitas Beidiņas,  ilggadējās bērnu bibliotēkas vadītājas Hildas Stiglicas un bibliotekāres Veras Saares atdusas vietas. Tika uzkoptas arī  komponista, Talsu pilsētas himnas autora Miervalža Celmiņa, bibliotekāres un sirsnīgās skolotājas Natālijas Meijeres kapu kopiņas, dzejnieka Jāņa Dimanta (īstajā vārdā Jānis Dzelde), ārsta un grāmatu autora Arnolda Vilerta, talantīgā režisora, ilggadējā Talsu tautas nama direktora Jāņa Pudža atdusas vietas, dzejnieka un prasmīga grāmatu iesējēja Pētera Iklāva, žurnālista, grāmatas “Talsi” autora Ginta Moora, dzejnieka, Tēvzemes Daugavas Vanagu un represēto pulcētāja, sabiedriski aktīva darbinieka Riharda Kalniņa, gleznotāja un grafiķa Roberta Ozolpupas kapu kopiņas, skolotājas un novadpētnieces Ismēnes Grundules, gleznotāja, Talsu tautas teātra aktiera un teātra dekoratora Arnolda Āboliņa atdusas vietas. Uzkopām arī sešpadsmito kopiņu – žurnālistes, laikraksta “Karogs” un “Sieviete” redaktores Intas Kārkliņas vecāku atdusas vietu.

Par katru apbedīto  bibliotekāres pastāstīja sīkāk, lai klātesošie uzzinātu par mūsu puses ļaudīm, kas reiz staigājuši pa tām pašām Talsu ieliņām un pakalniem, pa kurām talsinieki staigā šodien. Kapu kopiņas tika uzkoptas, nogrābjot lapas un zarus, noliekot ziedus un iededzot piemiņas sveci.

“Ir gandarījums par piederīgajiem, kas cītīgi kopj savu tuvinieku atdusas vietas, jo mums, talkotājiem, teju visas kapu kopiņas bija vien ar viegliem grābekļu vēzieniem jāuzkopj. Man ir prieks par talkotājiem, kas ar interesi klausījās stāstus par apbedītajiem, dalījās atmiņās par aizgājējiem,” teic Lita Zandberga.

Talsu Galvenā bibliotēka izsaka pateicību talkas dalībniekiem, Talsu pilsētas pārvaldei un Lielās talkas koordinatoriem. Lai top zaļa Latvija, zaļa pasaule!