“Bibliotēkas ir pretvientulības iestādes” – Latvijas akadēmisko, publisko un speciālo bibliotēku direktoru sanāksme Talsos

Ik gadu Latvijas bibliotēku direktori un citi nozares pārstāvji tiekas LNB Bibliotēku attīstības centra organizētā un rīkotā ikgadējā sanāksmē. Šogad, turpinot tradīciju katru pavasari doties uz kādu no Latvijas bibliotēkām, Latvijas akadēmisko, publisko un speciālo bibliotēku direktori 16. un 17. maijā pulcējās Talsu Galvenajā bibliotēkā.

Divu dienu darba programmā tika iepazīta Talsu Galvenā bibliotēka, Talsu novads un pilsēta, izrunāti aktuāli nozares jautājumi. Latvijas bibliotēku vadītāji varēja dalīties savos pieredzes stāstos, atbalstīt viens otru, iedvesmot un vienoties neformālās sarunās.

Ar Talsu novada aktualitātēm un Talsu Galveno bibliotēku klātesošos iepazīstināja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos Sandra Pētersone un Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Rita Alkšbirze.

Rosīga un spraiga izvērtās diskusija “Bibliotēku tīkla darbības nozīme pašvaldību funkciju realizēšanā iedzīvotājiem”, kurā piedalījās Uldis Zariņš (LR Kultūras Ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos), Ināra Dundure (Latvijas Pašvaldību savienība padomniece izglītības un kultūras jautājumos), Evija Keisele (Limbažu novada Kultūras pārvaldes vadītāja), Sanita Bethere (Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece), Linda Langenfelde, (Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā), Karina Pētersone (LNB Atbalsta biedrības direktore), Ruta Emerberga (Dundagas bibliotēkas vadītāja). Joprojām būtiski ir skaidrot, kas mūsdienās ir bibliotēka, kāda ir tās loma zinošā un demokrātiskā sabiedrībā, drošā un labklājīgā valstī, tās nozīmi nācijas un valodas pastāvēšanā. Apzīmējumam, ka bibliotēkas ir kopienu centri, Valmieras Integrētās bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne deva jaunu un uztveramāku jēdzienu – bibliotēkas ir pretvientulības iestādes.

LNB Attīstības departamenta direktore Katrīna Kukaine kolēģus informēja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības un darbības stratēģiju līdz 2028. gadam. Dienas noslēgumā bibliotēku vadītāji Talsus iepazina literārā pastaigā, kopā ar Andri Kalnozolu izstaigājot romāna “Kalendārs mani sauc” vietas, uzklausot gan lasījumus no romāna, gan stāstus par  romāna varoņiem, iedvesmas avotiem un tēlu prototipiem.

Nākamās dienas sapulces aktīvākā daļa pagāja bibliotēku vadītājiem diskutējot ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārstāvjiem – direktoru Armandu Magoni un KISC Direktora vietnieku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Jāni Ziediņu par aktualitātēm KISC pakalpojumu piedāvājumā un bibliotēku darbā nozīmīgiem jauninājumiem pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un nodrošināšanā.

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

LNB_Direktoru sanāksme

 

LNB logo