Semināri bibliotekāriem


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2022. gada 9. novembrī. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:20 – 10:40   “Latviešu grāmatai 500”  par apmeklēto semināru informē Lita Zandberga

10:40 – 11:00   Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 14.11.-20.11.  – informē Vita Kukute

11:00 – 13:30   Psiholoģiskais treniņš, pielietojot dažādus komunikāciju un saskarsmes instrumentus stiprināsim pašapziņu, mācīsimies veselīgi un atbilstoši reaģēt uz savām un citu emocijām. Lektore:  Dzintra Līce – sociālpsiholoģisko treniņu vadītāja

13:45 – 14:15  dažādi jautājumi


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2022. gada 11. maijā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

Kuldīgas bibliotēkas direktore Daina Girvaite par iekšējo komunikāciju bibliotēkā no 10:00 -12:00

Kuldīgas NVO pārstāves Kristas Karlsones nodarbība socionikā no 12:30 – 14:30

Dažādi jautājumi 14:30 – 15:00


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2021. gada 13. aprīlī, ZOOM platformā. Semināra sākums 10:00.

 

Darba kārtība:

10:00 – 10:40  Bibliotēku pakalpojumi,  krājuma organizācija un popularizēšana publiskajās  bibliotēkās 2020. gadā. / Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra projekta koordinatore

10:40 – 11:10   Pārskats par bibliotēku novadpētniecības darbu COVID-19 pandēmijas laikā / Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

11:10 – 11:40   Publisko bibliotēku darbs ar bērniem un jauniešiem: praktisku piemēru apskatsMadara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

11:40 – 12:10   Talsu reģiona bibliotēku pārskats par darbu 2020.gadā / Liene Rozenberga, TGB direktores vietniece

12:10 – 12:30   Dažādi jautājumi

13:00 –             Saruna ar rakstnieku Dzintaru Tilaku


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2020. gada 30. janvārī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

  1. VVBIS projekta realizācija. Vienotais datu pārraides tīkls pašvaldību publiskajās bibliotēkās. 3td e-grāmatu bibliotēkas resursi un rezultāti pirmajā darbības gadā. Aldis LiepaKultūras informācijas sistēmu centrs.
  • Valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platforma Hugo.lv un tās izmantošanas iespējas. Kultūras mantojuma satura digitalizācija. Ilma Elsberga, Kultūras informācijas sistēmu centrs.
  • Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” piedāvājums un Britannica datubāzes izmantošana un informācijas meklēšana tajā.  Agrita Sagalajeva, Kultūras informācijas sistēmu centrs.
  1. Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko bibliotēku konkurss “Bibliotēkas vēsture” . Vija Nagle, Andžejs Beļevičs.
  2. Aktuāla informācija.