Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 11. oktobrī.

Darba kārtība:

10:00 – 10:30     Kritēriji finansējuma sadalei Talsu novada bibliotēku pasākumiem 2024. gadā. Eva Kārkliņa, Talsu novada domes priekšsēdētāja

10:40 – 12:00   Apstiprinātie pašvaldības administrācijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikumi. Dace Vaļuka, Talsu novada pašvaldības Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

12:00 – 13:00      Pārtraukums

13:00 – 14:30    Novadpētniecības krājuma veidošana un piedāvāšana. Gunta Grundmane, Latvijas Bibliotekāru biedrības Novadpētniecības sekcijas vadītāja

 


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 13. septembrī.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00    Aktualitātes novada bibliotēkās. Diskusija.

11:00 – 11:15    Talsu Galvenās bibliotēkas projekts un aktuālā informācija par novada bibliotēku projektiem. Sanda Ķiršakmene, Talsu novada pašvaldības Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

11:20 – 12:00    Biblioterapija – anketēšana. Guntis Kalnietis, ārsts

12:00 – 13:00    Pārtraukums

 

13:00 – 14:30

Lasīšanas veicināšanas programmas – izaicinājumi, iespējas / Vita Kukute, TGB Bērnu nodaļas vadītāja

Informatīvo materiālu izsniegšana par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm – Talsu Galvenās bibliotēkas pieredze / Elza Āboliņa, TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Projektu iesniegšana un īstenošana – TGB uzsāktie projekti 2023. gadā / Aiga Naudiņa, TGB vecākā bibliotekāre

TGB Informācijas resursu attīstības nodaļas aktualitātes / Lita Zandberga, TGB IRAN vadītāja

Aktuāli darba jautājumi.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 10. maijā.

Darba kārtība:

13:00 – 15:00  Tikšanās ar Latvijas Pensiju sistēmas dalībnieku asociācijas projektu vadītāju Daci Stīpnieci: jautājumi un atbildes par pensiju līmeņiem, individuālas konsultācijas. Klātienē Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniekiem.

 

13:00 – 15:00  Metodiskās dienas tiešsaistes sesija ZOOM platformā

Dundagas bibliotēkas dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības aktivitātēs  / Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

Latvijas Bibliotēku ideju tirgū gūtās ierosmes / TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Elza Āboliņa ; TGB Informāciju resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre Sanita Krauze

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas Galveno bibliotēku un Saldus novada bibliotēku iegūtās idejas ieviešanai darbā ar bērniem un jauniešiem TGB Bērnu nodaļas vadītāja Vita Kukute un Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas, Rojas bibliotēkas, Sabiles bibliotēkas, Stendes bibliotēkas, Valdemārpils bibliotēkas Bērnu nodaļu speciālisti

Aktuāli darba jautājumi.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 12. aprīlī.

Darba kārtība:

10:00 – 12:30  Metodiskās dienas individuālās darba sesijas

Sesiju tēmas – Digitalizācijas, Bibliotēku nedēļas, Digitālās nedēļas aktivitātes, bibliotēku pasākumu un norišu plānošana

 

13:00 – 15:00  Metodiskās dienas tiešsaistes sesija ZOOM platformā

Aktualitātes par notikušo LNB bibliotēku darbnīcu “Dariet to, izmantojot Eiropas programmas!”  / TGB vecākā bibliotekāre Aiga Naudiņa

Aktualitātes par notikušo LNB Bibliotēku attīstības centra  tematisko diskusiju reģionu galveno bibliotēku speciālistiem par digitalizāciju bibliotēkās / Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Lita Zandberga un sociālo mediju speciālists Andžejs Beļevičs

Informatīva plānošanas diskusija “Digitalizācija novada bibliotēkās” / Talsu novada bibliotēku bibliotekāri


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 8. martā. Semināra sākums 09:00.

Darba kārtība:

09:00 – 11:00       Jaunas iniciatīvas un kopīgas sadarbības formas darbā ar bērniem un skolu jauniešiem.

Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas, Rojas bibliotēkas, Sabiles bibliotēkas, Stendes bibliotēkas,

Valdemārpils bibliotēkas, Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu speciālisti

11:00 – 12:00        Pārtraukums

12:00 – 12:40         Darbs ar bērniem un jauniešiem.

Madara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem

12:50 – 15:20        Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā.

Ligita Smildziņa, Mg. paed.

15:30 – 16:00         Muzikāls pārsteigums Starptautiskajā sieviešu dienā

 

Semināra prezentācijas


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 8. februārī. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00       Atlīdzības sistēmas reforma.

                       Dace Vaļuka, Talsu novada pašvaldības Personālas vadības nodaļas personāla speciāliste

11:00 – 12:00        Pārtraukums

12:00 – 13:00         Projektu iesniegšanas iespējas – teorija un prakse.

Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja

13:10 – 14:40        Projektu izstrāde bibliotēkā.

Klina Kalnēja – Āne, Jelgavas Pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja

14:55 – 15:30         Vispārīgi jautājumi.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 11. janvārī. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00        Saruna ar Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas priekšsēdētāju Aldi Misēviču.

11:00 – 12:00        Pārtraukums

12:00 – 12:40        Jaunās LNB digitālās kolekcijas un sadarbības iespējas.      Atvērt prezentāciju.

Eva Ausēja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Digitālās attīstības departamenta digitālo pakalpojumu bibliotekāre

12:40 – 13:20         Mūsdienu bibliotēkas tendenču atspoguļojums Latvijas Bibliotēku portālā.  Atvērt prezentāciju.

Anna Iltnere, LNB Bibliotēku portāla redaktore

13:40 – 14:20        Darbs ar bērniem un jauniešiem.

Madara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem

14:20 – 15:00        Bibliotēku gada pārskati.   Atvērt prezentāciju.

Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozares speciāliste

15:00 – 15:30         Vispārīgi jautājumi