Semināri bibliotekāriem


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 13. septembrī.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00  Aktualitātes novada bibliotēkās. Diskusija.

11:00 – 11:15  Talsu Galvenās bibliotēkas projekts un aktuālā informācija par novada bibliotēku projektiem. Sanda Ķiršakmene, Talsu novada pašvaldības Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

11:20 – 12:00   Biblioterapija – anketēšana. Guntis Kalnietis, ārsts

12:00 – 13:00        Pārtraukums

 

13:00 – 14:30

Lasīšanas veicināšanas programmas – izaicinājumi, iespējas / Vita Kukute, TGB Bērnu nodaļas vadītāja

Informatīvo materiālu izsniegšana par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm – Talsu Galvenās bibliotēkas pieredze / Elza Āboliņa, TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Projektu iesniegšana un īstenošana – TGB uzsāktie projekti 2023. gadā / Aiga Naudiņa, TGB vecākā bibliotekāre

TGB Informācijas resursu attīstības nodaļas aktualitātes / Lita Zandberga, TGB IRAN vadītāja

Aktuāli darba jautājumi.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 10. maijā.

Darba kārtība:

13:00 – 15:00  Tikšanās ar Latvijas Pensiju sistēmas dalībnieku asociācijas projektu vadītāju Daci Stīpnieci: jautājumi un atbildes par pensiju līmeņiem, individuālas konsultācijas. Klātienē Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniekiem.

 

13:00 – 15:00  Metodiskās dienas tiešsaistes sesija ZOOM platformā

Dundagas bibliotēkas dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības aktivitātēs  / Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga

Latvijas Bibliotēku ideju tirgū gūtās ierosmes / TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Elza Āboliņa ; TGB Informāciju resursu attīstības nodaļas vecākā bibliotekāre Sanita Krauze

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas Galveno bibliotēku un Saldus novada bibliotēku iegūtās idejas ieviešanai darbā ar bērniem un jauniešiem TGB Bērnu nodaļas vadītāja Vita Kukute un Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas, Rojas bibliotēkas, Sabiles bibliotēkas, Stendes bibliotēkas, Valdemārpils bibliotēkas Bērnu nodaļu speciālisti

Aktuāli darba jautājumi.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 12. aprīlī.

Darba kārtība:

10:00 – 12:30  Metodiskās dienas individuālās darba sesijas

Sesiju tēmas – Digitalizācijas, Bibliotēku nedēļas, Digitālās nedēļas aktivitātes, bibliotēku pasākumu un norišu plānošana

 

13:00 – 15:00  Metodiskās dienas tiešsaistes sesija ZOOM platformā

Aktualitātes par notikušo LNB bibliotēku darbnīcu “Dariet to, izmantojot Eiropas programmas!”  / TGB vecākā bibliotekāre Aiga Naudiņa

Aktualitātes par notikušo LNB Bibliotēku attīstības centra  tematisko diskusiju reģionu galveno bibliotēku speciālistiem par digitalizāciju bibliotēkās / Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Lita Zandberga un sociālo mediju speciālists Andžejs Beļevičs

Informatīva plānošanas diskusija “Digitalizācija novada bibliotēkās” / Talsu novada bibliotēku bibliotekāri


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 8. martā. Semināra sākums 09:00.

Darba kārtība:

09:00 – 11:00       Jaunas iniciatīvas un kopīgas sadarbības formas darbā ar bērniem un skolu jauniešiem.

Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas, Rojas bibliotēkas, Sabiles bibliotēkas, Stendes bibliotēkas,

Valdemārpils bibliotēkas, Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu speciālisti

11:00 – 12:00        Pārtraukums

12:00 – 12:40         Darbs ar bērniem un jauniešiem.

Madara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem

12:50 – 15:20        Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā.

Ligita Smildziņa, Mg. paed.

15:30 – 16:00         Muzikāls pārsteigums Starptautiskajā sieviešu dienā

 

Semināra prezentācijas


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 8. februārī. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00       Atlīdzības sistēmas reforma.

                       Dace Vaļuka, Talsu novada pašvaldības Personālas vadības nodaļas personāla speciāliste

11:00 – 12:00        Pārtraukums

12:00 – 13:00         Projektu iesniegšanas iespējas – teorija un prakse.

Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja

13:10 – 14:40        Projektu izstrāde bibliotēkā.

Klina Kalnēja – Āne, Jelgavas Pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja

14:55 – 15:30         Vispārīgi jautājumi.


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2023. gada 11. janvārī. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00        Saruna ar Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas priekšsēdētāju Aldi Misēviču.

11:00 – 12:00        Pārtraukums

12:00 – 12:40        Jaunās LNB digitālās kolekcijas un sadarbības iespējas.      Atvērt prezentāciju.

Eva Ausēja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Digitālās attīstības departamenta digitālo pakalpojumu bibliotekāre

12:40 – 13:20         Mūsdienu bibliotēkas tendenču atspoguļojums Latvijas Bibliotēku portālā.  Atvērt prezentāciju.

Anna Iltnere, LNB Bibliotēku portāla redaktore

13:40 – 14:20        Darbs ar bērniem un jauniešiem.

Madara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem

14:20 – 15:00        Bibliotēku gada pārskati.   Atvērt prezentāciju.

Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozares speciāliste

15:00 – 15:30         Vispārīgi jautājumi


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2022. gada 9. novembrī. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

10:20 – 10:40   “Latviešu grāmatai 500”  par apmeklēto semināru informē Lita Zandberga

10:40 – 11:00   Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 14.11.-20.11.  – informē Vita Kukute

11:00 – 13:30   Psiholoģiskais treniņš, pielietojot dažādus komunikāciju un saskarsmes instrumentus stiprināsim pašapziņu, mācīsimies veselīgi un atbilstoši reaģēt uz savām un citu emocijām. Lektore:  Dzintra Līce – sociālpsiholoģisko treniņu vadītāja

13:45 – 14:15  dažādi jautājumi


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2022. gada 11. maijā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

Kuldīgas bibliotēkas direktore Daina Girvaite par iekšējo komunikāciju bibliotēkā no 10:00 -12:00

Kuldīgas NVO pārstāves Kristas Karlsones nodarbība socionikā no 12:30 – 14:30

Dažādi jautājumi 14:30 – 15:00


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2021. gada 13. aprīlī, ZOOM platformā. Semināra sākums 10:00.

 

Darba kārtība:

10:00 – 10:40  Bibliotēku pakalpojumi,  krājuma organizācija un popularizēšana publiskajās  bibliotēkās 2020. gadā. / Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra projekta koordinatore

10:40 – 11:10   Pārskats par bibliotēku novadpētniecības darbu COVID-19 pandēmijas laikā / Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

11:10 – 11:40   Publisko bibliotēku darbs ar bērniem un jauniešiem: praktisku piemēru apskatsMadara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

11:40 – 12:10   Talsu reģiona bibliotēku pārskats par darbu 2020.gadā / Liene Rozenberga, TGB direktores vietniece

12:10 – 12:30   Dažādi jautājumi

13:00 –             Saruna ar rakstnieku Dzintaru Tilaku


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2020. gada 30. janvārī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

  1. VVBIS projekta realizācija. Vienotais datu pārraides tīkls pašvaldību publiskajās bibliotēkās. 3td e-grāmatu bibliotēkas resursi un rezultāti pirmajā darbības gadā. Aldis LiepaKultūras informācijas sistēmu centrs.
  • Valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platforma Hugo.lv un tās izmantošanas iespējas. Kultūras mantojuma satura digitalizācija. Ilma Elsberga, Kultūras informācijas sistēmu centrs.
  • Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” piedāvājums un Britannica datubāzes izmantošana un informācijas meklēšana tajā.  Agrita Sagalajeva, Kultūras informācijas sistēmu centrs.
  1. Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko bibliotēku konkurss “Bibliotēkas vēsture” . Vija Nagle, Andžejs Beļevičs.
  2. Aktuāla informācija.