Semināri

semin

 


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Mērsraga novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus 2017. gada 24. oktobrī  izbraukuma seminārā – uz Rojas novada bibliotēku.

 

Darba kārtība:

08:30                           Izbraukšana no Talsu autoostas

09:00-10:30              Iepazīšanās ar Roju un Kaltenes bibliotēku

11:00-11:30                “Roja šodien” – Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

11:30-13.00                “Folklora. No “zemās tautas” līdz zinātnei” – Aldis Pūtelis, LU Literatūras,                                                        folkloras un mākslas institūta asistents

14:00-14.30                Rojas bibliotēkas 70 gadu stāsti un kolēģu apsveikumi

 


     Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2017.gada 26.septembrī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00. Lūdzam pašvaldību bibliotēku darbiniekus tajā piedalīties.

Darba kārtība:

10:00 – 11:00  Bibliotēku darbs vasaras mēnešos

11:00 – 14:00   Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās kolekcijās – LNB speciāliste Kristina Papule

14:00 – 14:30  Profesionālā informācija


Talsu Galvenā bibliotēka organizē un aicina piedalīties Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekus seminārā 2017.gada 12.maijā, Talsos, Galvenajā bibliotēkā. Semināra sākums 10:00.

Darba kārtība:

 • 10:00–14:00 Efektīva laika plānošana. Mērķis:  Paaugstināt darbinieku efektivitāti, veicot savus darba pienākumus, attīstīt viņu spējas konkrēti izvirzīt mērķus, plānot savus sasniegumus, mācības un atpūtas brīžus. Iemācīties noteikt un izvirzīt savas prioritātes, un paaugstināt savstarpējās komunikācijas spējas.

Lektore-trenere: Baiba Pumpiņa, psiholoģe, psihoterapeite.


Talsu, Dundagas, Rojas novadu pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs 2017. gada 4.aprīlī, Talsos, Galvenajā bibliotēkā.

Semināra sākums 10:00

Darba kārtība:

10:00 – 11:00 2016. gads Talsu reģiona bibliotēkās – V.Nagle, B.Lorence, I.Jaunbērziņa

11:00–14:00 Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši –  Rīgas CB speciāliste Ingūna  Stranga


Talsu Galvenajā bibliotēkā 23. janvārī notiks seminārs skolu bibliotēku bibliotekāriem.

Semināra sākums 10.00

Darba kārtībā:

 • Darbs ar BIS “Alise”.  Semināru vada Aīda Arhipova (TGB IRAN nodaļas vadītāja)

  • Mašīnlasāmā kataloģizācija
  • Ierakstu atlase
  • Lasītāju reģistrācija
  • Grāmatu pievienošana

Talsu Galvenajā bibliotēkā 11. janvārī notiks reģiona bibliotekāru seminārs.

Semināra sākums 10.00

Darba kārtībā:

 1.  KM vecākā referente Linda Langenfelde, KM „Bibliotekāru izglītība šodien un rīt:
  prasības vai iespējas?”
 2. LNB MC lektors Tālivaldis Langenfelds, „ Manas bibliotēkas vizuālais tēls” (pdf).
 3. Tikšanās ar grāmatas autori Ingrīdu Strodi un aktrisi Lidiju Pupuri.

(rīkojums pdf)