Aktuāli

Bibliotekārās aktualitātes republikas presē –

 

Talsu Vēstis, Nr. 46  (23.04.2018) «Varu apliecināt, ka bibliotēka ir gatava darīt jebko!»

Brīvā Latvija, (24.-30.04.2018) – Ligita Kovtuna “Uzbrukums demokrātijai vai vienkārši – lauku bibliotēku slēgšana?”

IR, Nr. 14 (5.-11.04.2018)  – Uldis Zariņš “Epidēmijas nebūs!”

LA, Nr. 69 (10.04.2018) – Linda Kusiņa-Šulce “Mainies vai nebrīnies, ja tevi nomainīs”

NRA, (15.03.2018) – Māra Jēkabsone “Kāpēc lauciniekam tiek liegta informācijas pieejamība”

 

 

Publikācijas presē par reģiona bibliotēkām 2019. gadā – šeit