Bērnudārza audzēkņi iepazīst savu dzimto zemi

PII “Saulīte”2017. gada 7. novembrī ciemojās Talsu bērnu bibliotēkā, lai iepazītu savu dzimto zemi Latviju. Latvijas tautas bagātība ir pasakas, un tās klausoties, iespējams nokļūt sensenos laikos…

 

No pasakas “Zvēri un abru taisītājs” nāk laukā un sēžas uz abras vilks, lapsa, lācis un zaķis.
Abru taisītājs pievāc visus zvēru sanestos labumus.

 

Informāciju sagatavoja – Ilze Jaunbērziņa