Talsu Galvenā bibliotēka Talsu novada skolām piedāvā dažādas tematiskas nodarbības. Nodarbības paredzētas mācību procesa papildināšanai, lasīšanas veicināšanai un pieejamo bibliotēkas resursu izmantošanas apgūšanai. Nodarbības tiek organizētas klātienē, tiešsaistes platformā ZOOM, vai arī izmantojot citus skolas vai skolotāja piedāvātos attālinātos risinājumus.

Lai pieteiktos nodarbībām rakstīt –  bernubiblioteka@talsi.lv   vai zvani  63237027

Pirmsskolas izglītības iestādēm: 

 

Zaķu skola – nodarbības laikā runājam par to, kas ir Lieldienas, kādi ir Lieldienu ticējumi, kas jādara Lieldienās u.c. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Pavasara vēstnešinodarbības laikā stāstam par pirmajiem pavasara vēstnešiem, lauku darbiem, kā tiek likta pirmā sēkliņa zemē u.c. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Rudens, nāc sētiņā!nodarbība pašiem mazākajiem lasītājiem par rudeni. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Pulkstenīti tiku-taku – radoša nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem, kuras laikā pildām darba lapas, zīmējam un radoši darbojamies. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Talsi svin dzimšanas dienunodarbības laikā stāstām par Talsiem, kā tie radušies, kādi nostāsti un teikas ir par pilsētu, apskatām ievērojamākās Talsu vietas, foto ekskursija pa Talsu 9 pakalniem. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Nodarbību cikls par visām latviešu gadskārtāmnodarbību laikā stāstām par latviešu gadskārtām un to tradīcijām. Līgo un Jāņi, Māras diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un Ūsiņi. Svētku svinēšana no sendienām līdz mūsdienām, ticējumi, mīklas, praktisks darbiņi – olu krāsošana, vainagu pīšana u.c. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Mazi putni, lieli putniViss par un ap putniem. Kādi putni sastopami Latvijā, kādus putnus un to dziesmas atpazīstam. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

 

Skolēniem 1. – 4. klase

 

Atminiet pasakunodarbība 1. klases skolēniem, kuras laikā tiek rādīta prezentācija par populārākajām pasakām. Rādām attēlus, un skolēniem jāatmin, kas tā par pasaku, jāpapildina pasakas teksts u.c. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Ceļojums Ziemas pasakā kopā ar Kraukšķīti – Ziemassvētku pasākums 1. klases skolēniem. Klātienes pasākums. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Iepazīsim Ziemassvētku rūķu pasauli – Ziemassvētku pasākums 2. klases skolēniem. Klātienes pasākums. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Latviešu tautas tradīcijas Ziemassvētkos – Ziemassvētku pasākums 3. klases skolēniem. Nodarbības laikā tiek stāstīts par tradīcijām – kā svinēja Ziemassvētkus, ko lika svētku galdā u.c. Klātienes pasākums. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Mazi putni, lieli putni – nodarbība 2. klases skolēniem, kuras laikā izmantojot grāmatas, rādām un stāstām par putniem – kādi putni sastopami Latvijā, kādus un cik daudz atpazīstam. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Mani draugi – koki – nodarbība 2. – 3. klases skolniekiem. Izzinoša stunda un prezentācija par kokiem, kā papildinājums dabas zinību stundai. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Ceļojums Kurzemes pilīs un muižās – nodarbība 3. – 4. klases skolēniem. Izzinoša stunda, kurā skolēni tiek iepazīstināti ar Kurzemes muižu vēsturi. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Vai pazīsti savu pilsētu? – nodarbība 1. – 4. klases skolēniem par Talsiem, atzīmējot Talsu dzimšanas dienu. Skolēniem jāatmin, kādas vietas tiek rādītas, stāstām par teikām un nostāstiem par to, kā radušies pakalni u.c. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Vai pazīsti savu dzimteni Latviju? – klātienes nodarbība 3. – 4. klases skolēniem. Radoša spēle un viktorīna par Latviju. Nodarbība norisinās dažādās bibliotēkas telpās, katrā no telpām skolēnus sagaida spēles, viktorīnas un radoši uzdevumi. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Latviešu bērnu grāmatu ilustratori – nodarbība 3. un 4. klases skolēniem, kuras laikā rādām populārāko pasaku un stāstu ilustrācijas, iepazīstinām ar to autoriem. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Ko stāsta folklora – nodarbība 3. un 4. klases skolēniem, kuras laikā kopīgi lasām un iepazīstam latviešu tautas ticējumus, tautas dziesmas un teikas. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Grāmatu vēsture – nodarbība 3. un 4. klases skolēniem, kuras laikā rādām un stāstām par to, kā radās grāmatas, kura bija pirmā grāmata, kādas grāmatas bija kādreiz, kādas tās ir tagad u.t.t. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Ko uzzinām no enciklopēdijām un vārdnīcām – nodarbība 3. un 4. klases skolēniem par enciklopēdijām un vārdnīcām, kādas atrodamas bibliotēkā. Iepazīstinām ar to daudzveidību un to, kādu informāciju iespējams iegūt. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Literārā stunda “Anna Brigadere” – nodarbība par rakstnieci Annu Brigaderi un viņas grāmatām. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Iepazīsim rakstnieku, dzejnieku Jāni Poruku – nodarbība par godu Jāņa Poruka 150 dzimšanas dienai. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Lāču lācis Vinnijs Pūks – tematiskā nodarbība 2. klases skolēniem par godu lāča Vinnija Pūka 95. dzimšanas diena. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Viss par Niķiem un Stiķiem – Literāra stunda 3. klases skolēniem saistīta ar Ērika Kūļa 80 gadu jubileju. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Kā sagaida Ziemassvētkus un Jauno gadu citās valstīs – nodarbība 4. klases skolēniem. Nodarbība par to, kā svētkus svin un sagaida citās valstīs un kā to dara Latvijā. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Jaunāko grāmatu apskati pēc klases audzinātāja pieprasījuma (Nodarbības ilgums 30-40 minūtes).

Informatīvi pasākumi par lasīšanas veicināšanas programmām – iepazīstinām ar tādam lasīšanas veicināšanas programmām, kā Grāmatu starts un Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Paskaidrojam, kā piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

 

Skolēniem 5. – 9. klase

 

Kā radās skolasnodarbība par skolu vēsturi, kādas agrāk izskatījās skolas, kādi bija mācību priekšmeti, kura bija pirmā skola Talsos u.c. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Grāmatu mākslanodarbības laikā rādām vizuāli interesantas un citādākas grāmatas, kuras pieejamas Talsu Galvenajā bibliotēkā. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Vecvārdi literatūrā – nodarbības laikā rādām, kur meklēt skaidrojumus (vecvārdu vārdnīcas, tezaurs, pielikumi grāmatās). Praktiski uzdevumi, kuru laikā jāatrod vecvārdu skaidrojumi. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Tautas dzejniece Aspazijanodarbība, kurā skolēni uzzina par Aspazijas dzīvesstāstu, viņas radīto daiļradi. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Dainu tēvs Baronsnodarbība, kurā stāstām par K. Barona dzīvesstāstu, kā viņš apkopojis latviešu tautasdziesmas, kopā lasām tās. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Jaunāko grāmatu apskati (nodarbības ilgums 40 minūtes).

Informatīvi pasākumi par lasīšanas veicināšanas programmām – iepazīstinām ar tādam lasīšanas veicināšanas programmām, kā Skaļās lasīšanas sacensības, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Zvaigznes ABC lasīšanas stafete u.c. Paskaidrojam, kā piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. (Nodarbības ilgums 30 – 40 minūtes).

 

Vidusskolas vecuma klasēm

 

Seminārs “Talsu dzejnieks Aleksandrs Pelēcis (10.04.1920.-12.10.1995.)”

Seminārā tiek izklāstīts Aleksandra Pelēča dzīves gājums, pieredzētais Sibīrijā. Tiek sniegta informācija par A. Pelēča izdotajām grāmatām. Tiek stāstīts par A. Pelēča patriotisko garu un dzimtenes mīlestību. Seminārā tiek izmantota bibliotēkas veidota izstāde.

Semināra ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums tiešsaistē.

 

Nodarbība “Bibliotēkas Novadpētniecības datubāze – palīgs mācībās”

Nodarbības laikā skolēni tiek informēti par Talsu reģiona bibliotēku veidotā kopkataloga daļu “Novadpētniecības datubāzi”, apskatot rīkus, meklēšanas iespējas, parādot, kā notiek atlasīto aprakstu saraksta izveidošana un pielietošana.

Nodarbības laikā bibliotekārs darbojas kopkatalogā, paralēli stāstot.

Nodarbības ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums tiešsaistē.

 

Nodarbība “Kultūras mantojuma saglabāšana”

Nodarbības laikā pastāstīsim par bibliotēku un sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā. Stāstīsim par LNB  digitālās bibliotēkas (laikrakstu, grāmatu un fotogrāfiju portālu) veidošanu.

Nodarbības ilgums: aptuveni 30 minūtes. Tiešsaiste.

 

Nodarbības tiek organizētas klātienē vai tiešsaistes platformā ZOOM. Pēc nodarbības uz skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi nogādājam nodarbības laikā apskatītās grāmatas.

Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa pēc skolotāju un audzinātāju pieprasījuma, veido tematiskās nodarbības, kā arī apmācības, kā izmantot bibliotēkā pieejamos resursus. 

Grāmatu apskati jauniešiem

Grāmatu apskats jauniešiem (04.2021)

[collapse]