Talsu Galvenā bibliotēka Talsu novada skolām piedāvā dažādas tematiskas nodarbības. Nodarbības paredzētas mācību procesa papildināšanai, lasīšanas veicināšanai un pieejamo bibliotēkas resursu izmantošanas apgūšanai. Nodarbības tiek organizētas klātienē, tiešsaistes platformā ZOOM, vai arī izmantojot citus skolas vai skolotāja piedāvātos attālinātos risinājumus.

Visu Talsu Galvenās bibliotēkas tematisko nodarbību piedāvājumu 2022./2023. gadam vari skatīt šeit.

Lai pieteiktos nodarbībām rakstīt –  bernubiblioteka@talsi.lv   vai zvani  63237027

Pirmsskolas izglītības iestādēm: 

 

Nāc mežā ciemoties – nodarbības par dzīvo dabu Latvijas mežos. (Nodarbības ilgums 30-40 minūtes).

Skaļā priekšā lasīšananodarbība, lai ieinteresētu par jaunākajām un interesantākajām grāmatiņām pašus mazākos lasītājus. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Talsi svin dzimšanas dienu – nodarbības pielāgotas visiem minētā vecuma apmeklētājiem. Talsu vēsture, mūsdienas, foto ekskursija ar mīklām. Nodarbība pielāgota arī Talsu vārda dienai. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Nodarbību cikls par visām latviešu gadskārtāmnodarbību laikā stāstām par latviešu gadskārtām un to tradīcijām. Līgo un Jāņi, Māras diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un Ūsiņi. Svētku svinēšana no sendienām līdz mūsdienām, ticējumi, mīklas, praktisks darbiņi – olu krāsošana, vainagu pīšana u.c. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Putni – pilsētnieki – pastaiga brīvā dabā. (Nodarbības ilgums 30-40 minūtes).

Teikas par Talsi pilskalnuekskursija dabā. (Nodarbības ilgums 30-40 minūtes).

Informatīvi pasākumi par lasīšanas veicināšanas programmām – iepazīstinām ar tādam lasīšanas veicināšanas programmām, kā Gramatons, Lasīšanas stafete, Grāmatu starts un Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Paskaidrojam, kā piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

 

Skolēniem 1. – 9. klase

 

Kas ir bibliotēka?iepazīšanās ar bibliotēku, grāmatu izvietojumu, noteikumiem. (1.-4. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Bibliotēka. Grāmata. Profesija.iepazīšanās ar bibliotēku, bibliotekāra profesiju. (4.-6. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Talsi svin dzimšanas dienu – nodarbības pielāgotas visiem minētā vecuma apmeklētājiem. Talsu vēsture, mūsdienas, foto ekskursija ar mīklām. Nodarbība pielāgota arī Talsu vārda dienai. (1.-4. klasei. Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Izzini savu pilsētu  – spēles, izzinot Talsu ievērojamākās vietas. Domino, foto atminēšana u.c.. (1.-4. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Mana pilsēta Talsi  prezentācija, stāstījums, radošas un izzinošas spēles par savu pilsētu. (1.-4. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Ziemassvētkiem:

Ceļojums Ziemas pasakā kopā ar Kraukšķīti – Ziemassvētku pasākums 1. klases skolēniem. Klātienes pasākums. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Iepazīsim Ziemassvētku rūķu pasauli – Ziemassvētku pasākums 2. klases skolēniem. Klātienes pasākums. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Latviešu tautas tradīcijas Ziemassvētkos – Ziemassvētku pasākums 3. klases skolēniem. Nodarbības laikā tiek stāstīts par tradīcijām – kā svinēja Ziemassvētkus, ko lika svētku galdā u.c. Klātienes pasākums. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Kā sagaida Ziemassvētkus un Jauno gadu citās valstīs – nodarbība 4. klases skolēniem. Nodarbība par to, kā svētkus svin un sagaida citās valstīs un kā to dara Latvijā. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

 

Mazi putni, lieli putni – nodarbība 1.-4. klases skolēniem, kuras laikā izmantojot grāmatas, rādām un stāstām par putniem – kādi putni sastopami Latvijā, kādus un cik daudz atpazīstam. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

Ko stāsta folklora – 1.-6. klases skolēniem, Nodarbību cikls par latviešu tautas folkloru, pasakām, teikām, mīklām, tautasdziesmām. Praktiskās nodarbības, rotaļas. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Dzejas stundas – 1.-6. klases skolēniem. Dzejas stundas tiek sagatavotas pēc skolotāju pieprasījuma par dažādiem latviešu dzejniekiem. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Raibu raibie rokraksti – 1.-6. klases skolēniem. Talsu Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā atrodas divas lielas viesu grāmatas, kurās bibliotēkas viesi atstājuši savus ierakstus un parakstus kopš 1947. gada. Stāsts par šīm viesu grāmatām aplūkosim kādi rokraksti bibliotēkas viesiem. Noslēgumā klausītāji veic ierakstu atsevišķā viesu grāmatā. (Nodarbības ilgums 15 minūtes).

Mani draugi – koki – nodarbība 2. – 3. klases skolniekiem. Izzinoša stunda un prezentācija par kokiem, kā papildinājums dabas zinību stundai. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Vai pazīsti savu dzimteni Latviju? – klātienes nodarbība 3. – 4. klases skolēniem. Radoša spēle un viktorīna par Latviju. Nodarbība norisinās dažādās bibliotēkas telpās, katrā no telpām skolēnus sagaida spēles, viktorīnas un radoši uzdevumi. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Latviešu bērnu grāmatu ilustratori – nodarbība 3. un 4. klases skolēniem, kuras laikā rādām populārāko pasaku un stāstu ilustrācijas, iepazīstinām ar to autoriem. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Grāmatu vēsture – nodarbība kuras laikā rādām un stāstām par to, kā radās grāmatas, kura bija pirmā grāmata, kādas grāmatas bija kādreiz, kādas tās ir tagad u.t.t. (4.-12. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Ko uzzinām no enciklopēdijām un vārdnīcām – nodarbība 3. un 4. klases skolēniem par enciklopēdijām un vārdnīcām, kādas atrodamas bibliotēkā. Iepazīstinām ar to daudzveidību un to, kādu informāciju iespējams iegūt. (Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Literārā stunda “Astrida Lindgrēna” – nodarbība par rakstnieci Astridi Lindgrēnu un viņas grāmatām. (4.-5. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Kā interesanti apgūt Latvijas vēsturi? – grāmatas , puzles, spēles par Latvijas valsti un valsts simtgadi. (4.-6. klase. nodarbības ilgums 40 minūtes).

Kā radās skolasnodarbība par skolu vēsturi, kādas agrāk izskatījās skolas, kādi bija mācību priekšmeti, kura bija pirmā skola Talsos u.c. (4.-6. klasei. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Vecvārdi literatūrā – nodarbības laikā rādām, kur meklēt skaidrojumus (vecvārdu vārdnīcas, tezaurs, pielikumi grāmatās). Praktiski uzdevumi, kuru laikā jāatrod vecvārdu skaidrojumi. (4.-6. klase. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Grāmatu mākslanodarbības laikā rādām vizuāli interesantas un citādākas grāmatas, kuras pieejamas Talsu Galvenajā bibliotēkā. (4.-6. klase. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Literāro spēļu viktorīnu un atjautības stunda – nodarbības lasīšanas veicināšanai. (2.-6. klasēm. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Tautas dzejniece Aspazijanodarbība, kurā skolēni uzzina par Aspazijas dzīvesstāstu, viņas radīto daiļradi. (6.-7. klase. Nodarbības ilgums 40 minūtes).

Jaunāko grāmatu apskatipēc klases audzinātāja pieprasījuma (1.-9. klasei. Nodarbības ilgums 30-40 minūtes).

Informatīvi pasākumi par lasīšanas veicināšanas programmām – iepazīstinām ar tādam lasīšanas veicināšanas programmām, kā Gramatons, Lasīšanas stafete, Grāmatu starts un Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Paskaidrojam, kā piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. (Nodarbības ilgums 30 minūtes).

 

Vidusskolas vecuma klasēm

 

Nodarbība “Bibliogrāfs Jānis Tāle”

Nodarbība par Talsu Galvenās bibliotēkas bijušo direktoru Jāni Tāli (viņa dzīvesgājums, hobiji, bibliogrāfa darbs).

Nodarbības ilgums: 30 minūtes.

 

Nodarbība “Bibliotēkas Novadpētniecības datubāze – palīgs mācībās”

Nodarbības laikā skolēni tiek informēti par Talsu reģiona bibliotēku veidotā kopkataloga daļu “Novadpētniecības datubāzi”, apskatot rīkus, meklēšanas iespējas, parādot, kā notiek atlasīto aprakstu saraksta izveidošana un pielietošana.

Nodarbības laikā bibliotekārs darbojas kopkatalogā, paralēli stāstot.

Nodarbības ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums tiešsaistē.

 

Nodarbība “Kultūras mantojuma saglabāšana”

Nodarbības laikā pastāstīsim par bibliotēku un sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā. Stāstīsim par LNB  digitālās bibliotēkas (laikrakstu, grāmatu un fotogrāfiju portālu) veidošanu.

Nodarbības ilgums: aptuveni 30 minūtes. Tiešsaiste.

 

Nodarbības tiek organizētas klātienē vai tiešsaistes platformā ZOOM. Pēc nodarbības uz skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi nogādājam nodarbības laikā apskatītās grāmatas.

Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa pēc skolotāju un audzinātāju pieprasījuma, veido tematiskās nodarbības, kā arī apmācības, kā izmantot bibliotēkā pieejamos resursus. 

Grāmatu apskati jauniešiem

Grāmatu apskats jauniešiem (04.2021)

[collapse]