Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020 Talsu reģiona rezultāti

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020 ir noslēgusies – grāmatas izlasītas, vērtētas un rezultāti apkopoti!

Ierasti Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas rezultātus paziņojām Lielajos lasīšanas svētkos, bet šogad mēs piedāvājam nedaudz citādāku alternatīvu žūrijas TOP 3 grāmatu rezultātu izziņošanā. Piedāvājam noskatīties video, uzzināt TOP 3 grāmatas katrā vecuma grupā un saņemt siltus sveicienus no grāmatu autoriem.

 

 

Paldies 26 bibliotēkām Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novados, kuras piedalījās lasīšanas veicināšanas aktivitātē. Protams, liels paldies visiem lasītājiem, kuri piedalījās un atbildīgi vērtēja grāmatas.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” veiksmīgi darbojas Latvijā jau 20 gadus. Programmas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu grāmatu nokļūšanu līdz bibliotēkām un lasītājiem. Ar šo lasītveicināšanas programmu Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem iespēju iesaistīties nacionāla mēroga lasīšanas kampaņā. Žūrijas eksperti iemācās vērtēt grāmatas saturu un dizainu, iesaista draugus un ģimeni sarunās par lasīto.