Bērni un jaunieši bibliotēkā iepazīs novada kultūras mantojumu


Aprīļa beigās Talsu Galvenā bibliotēka iesniedza divus projektu pieteikumus Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2023”, kas tika apstiprināti. Par piešķirto finansējumu šī gada otrajā pusē notiks aktivitātes bērniem un jauniešiem.

 

Lai iepazīstinātu bērnus ar lībiešiem un to kultūras mantojumu, kas ir Talsu novada un Latvijas bagātība, un pievērstu uzmanību faktam, ka 2023. gads ir arī Lībiešu mantojuma gads, augusta vidū Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa organizēs aktivitāti “Nodarbības “Lībiešiem pa pēdām””. Tajās 7-10 gadus veciem bērniem būs iespēja iepazīt bibliotēkas novadpētniecībā esošos materiālus par lībiešiem un radoši darboties. Plānota tikšanās ar lībiešu bērnu grāmatas “Kūldaläpš/Zeltabērns”  autoru Jāni Medni, ļaujot bērniem iepazīt grāmatas tapšanas procesu un radošajās aktivitātēs apgūt lībiešu valodas vārdus. Lai iepazītu cilvēkus un vietas, kas Talsu novadā lepojas, glabā, kopj un popularizē lībiešu tradīcijas, plānots izbrauciens uz Lībiešu krastu – Mazirbi, Pitragu un Kolku.

Īstenojot šo aktivitāti, bērniem būs iespēja gūt pozitīvu priekšstatu par literatūru un tās dažādību, lībiešu valodu un lībiskā nemateriālā kultūras mantojuma pastāvēšanas, saglabāšanas un popularizēšanas veidiem mūsdienās, izzināt piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāstus.

 

Otrs apstiprinātais projekts “Nodarbības “Jaunatnes stāsti rītdienai”” dos iespēju 14 – 16 gadus veciem jauniešiem iegūt zināšanas par vietējās kopienas vērtībām, vēsturi, folkloru, stāstniecības nozīmīgumu kultūras mantojuma vērtību apzināšanā, saglabāšanā, informācijas apkopošanā, kolektīvās atmiņas stiprināšanā, vietējās kopienas saliedēšanā un starppaaudžu dialoga veicināšanā. Septembrī jaunieši tiksies ar Dr. philol. Gunti Pakalnu, iepazīs Latvijas folkloras krātuves krājumu un digitālo arhīvu, savstarpēji dalīsies ar saviem stāstiem par notikumiem kopienā un sadzīvē. Īstenojot šo aktivitāti jaunieši gūs prasmes radīt stāstus, raisīt sarunas, iegūstot patstāvīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu apguvi; tiks sekmēta jauniešu līdzdalība vietējās kopienas aktivitātēs.

 

Informāciju par pieteikšanos plānotajām aktivitātēm bibliotēka publicēs tīmekļvietnēs www.talsubiblioteka.lv, www.talsunovads.lv un sociālajās saziņas vietnē Facebook (Talsu Galvenā bibliotēka).

 

Projektus Talsu Galvenā bibliotēka īsteno ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa “Kurzemes Kultūras Programma 2023” atbalstu.

 

Aiga Naudiņa,

Talsu Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre